• Юрій Федорів, Автор |

Джерело: Мінфін

Перехід економік світу на «зелені» рейки — мабуть, найбільший проєкт людства після проєкту індустріалізації. Яку роль в цій трансформації відіграватиме фінансовий сектор, які ризики виникають та які можливості відкриваються для банків, «Мінфіну» розповів Юрій Федорів, партнер, інвестиції та ринки капіталу, керівник практики реструктуризації, KPMG в Україні.

В процесі переходу до кліматично нейтральної економіки фінансовому сектору та банкам, зокрема, відведено ключову роль.

Причин тому дві. По-перше, друга стаття Паризької угоди каже, що «фінансові потоки мають бути узгодженими з напрямом низьковуглецевого та опірного до зміни клімату розвитку», а фінансовими потоками здебільшого управляють фінансові установи.

По-друге, інвестиції для переходу до кліматично нейтральної економіки робитимуть банки або вони здійснюватимуться за допомогою банків на ринках капіталу. Згідно з Глазговським фінансовим альянсом, близько 40% світових фінансових активів обсягом $130 трлн знаходяться під управлінням банків, страхових компаній та пенсійних фондів, які поставили собі за мету досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року.

У контексті ESG-трансформації (екологічні, соціальні, управлінські принципи), найбільша увага на сьогодні приділяється меті кліматичної нейтральності. Інші аспекти «Е», такі як біорізноманіття, збереження лісів і лісових масивів або боротьба з забрудненням океану, лише повільно привертають до себе увагу. Дослідження KPMG у 2021 році показали, що євро, інвестований в «зелену» трансформацію, приносить більший дохід, ніж євро, вкладений в інші сфери. Таким чином, трансформації з урахуванням принципів ESG є не лише екологічною необхідністю. Це історія про зростання бізнесу як для економіки, так і для фінансової галузі.

Проте, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну питання «зеленого» інвестування відійшло на другий план — енергетична безпека у світі посіла перше місце у порядку денному. Який вплив матиме війна в Україні на прогрес ESG-трансформації, який відбувся останніми роками? І з якими новими викликами зустрінуться фінансові установи?

Війна в Україні — переломний момент у глобальній економіці

У світовому політикумі неодноразово зазначалося публічно, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є переломним моментом у глобальній економіці. Війна похитнула європейський порядок безпеки, який підтримувався десятиліттями, та зруйнувала декілька важливих теорій глобальної економіки про зацікавленість країн у власному процвітанні та у зростанні рівня достатку, та про тенденцію до знищення бар'єрів для глобальних потоків товарів і послуг, оскільки всі країни, які беруть участь у цьому процесі, отримують вигоду від глобального розподілу робочої сили.

На фоні цих змін можна очікувати, що міркування щодо безпеки відіграватимуть більш провідну роль у формуванні економічних відносин у майбутньому, а ланцюги поставок будуть структуровані інакше. В результаті, світ поділятиметься на окремі зони економічної безпеки, кожна зі своїми власними технологіями та стандартами. Такий розвиток подій веде до нових геостратегічних викликів для теми ESG, а банкам доведеться розглядати питання ESG в новому контексті. Проте, банкам відкриваються в цьому світі й нові можливості, серед яких:

 • Скорочення ланцюгів поставок — це призведе до того, що стратегічні галузі розвиватимуться в межах країни або у країні зі схожими цінностями. Це привабить нові інвестиційні проєкти та їх фінансування, що за інших обставин могло б реалізуватися за кордоном.
 • Подальший розвиток цифровізації відбуватиметься паралельно з появою нових проєктів у межах країни.
 • Прискорений розвиток відновлюваної енергетики та постійне зростання значення енергоефективності в країнах супроводжуватиметься збільшеним попитом на відповідне фінансування.

Для банків це не лише можливості для зростання кредитного бізнесу, а й можливості в інвестиційній діяльності та бізнесі на ринку капіталу за рахунок фінансування облігацій, а також в управлінні активами за рахунок збільшення інвестицій у проєкти фінансування «зеленої» інфраструктури.

З якими ризиками можуть зіштовхнутися банки у цьому контексті?

Реорганізація ланцюгів поставок у багатьох галузях призведе до зниження економічного зростання та зниження рентабельності окремих бізнес-моделей. Це може призвести до скорочення споживання, а також зростання банкрутств компаній і приватних домогосподарств, що, зі свого боку, призведе до зниження кредитного бізнесу.

Операційна стійкість та здатність опиратися кібератакам — нова вимога сучасного бізнесу. Крім того, дотримання цінностей, якого вимагає суспільство, у майбутньому також буде пильніше відслідковуватися та обговорюватися громадськістю. Тому будь-яка неправомірна поведінка призведе до репутаційних ризиків.

У результаті створення окремих економічних зон, за очікуваннями, банки не зможуть обслуговувати певні країни та регіони, як це було в минулому. Таким чином, ділові відносини з компаніями та галузями доведеться обмежити в довгостроковій перспективі або навіть відмовитися від них через посилення санкцій.

Перебудова бізнес-діяльності та пов`язана з цим складність процесів також призведуть до ще одного ризику — збільшення витрат.

План дій для банків

Аби скористатися вищезгаданими можливостями та знизити ризики, банки вже сьогодні можуть почати діяти. Я зупинюсь на десяти найважливіших заходах, багато з яких не є новими для банківської галузі.

 1. Враховуйте геополітичні зміни у рішеннях, оцінці потенціалу, у розробці операційних процесів та налаштуванні системи управління ризиками, в тому числі з урахуванням нових умов щодо ESG порядку денного у нових обставинах.
 2. Налагоджуйте стосунки з особами, які приймають політичні рішення, оскільки діяльність уряду набуде більшого значення в майбутньому через геополітичні зміни. Плани та заходи, що вживаються урядом, мають відігравати центральну роль у вищому управлінні та в галузевих асоціаціях.
 3. Здобувайте та розвивайте знання та експертизу у питаннях про відновлювані джерела енергії та енергоефективність, цифровізацію та автоматизацію, циркулярну економіку — з цими знаннями можна швидше скористатися перевагами фінансування у цих сферах. Організовуйте навчання персоналу, налаштовуйте внутрішні програми навчання з урахуванням цих тем, а також при наймі співробітників враховуйте ці знання.
 4. Розширте свої компетенції на ринках капіталу та структуруванні. Банківська діяльність, що відповідає вимогам ESG, дедалі більше вимагає елементів інвестиційного банківського обслуговування. Відповідно, необхідно буде розширити навички продажів, необхідні для продуктів ринку капіталу.
 5. Розробіть системи кредитного управління для виявлення та аналізу впливу геостратегічних змін. Це стосується не тільки великих корпорацій, а й малих і середніх підприємств. Тут важливо врахувати енергопостачання у виробництві або геостратегічну вразливість каналів постачання та збут, врахування ESG-аспектів при аналізі кредитних ризиків. Аналіз ризиків країни буде необхідний, аби врахувати ризики позичальників.
 6. Розвивайте компетенції служб комплаєнсу. Для цього важливо підтримувати розробку технологічних рішень для функції комплаєнсу, використовуйте різноманітні та сучасні алгоритми навчання з елементами моделювання різних ситуацій, в тому числі пов`язаних зі зміною санкційних правил у світі. Вчитися на різних сценаріях допоможе у майбутньому зменшити кількість помилок та контролювати витрати на функцію комплаєнс.
 7. Систематично інтегруйте управління ІТ ризиками в загальну систему ризик- менеджменту. Нормативно-правові вимоги, такі як вимоги до контролю ІТ систем у фінансових установах (BAIT), мають впроваджуватися швидко та ретельно.
 8. Перегляньте залежність від глобальних ланцюгів поставок, які наразі працюють у власних процесах банку, та усуньте ризики аутсорсингу. При цьому процеси мають бути ще більш автоматизованими, щоб підвищити якість та швидкість надання послуг, що зменшить витрати.
 9. Враховуйте та інтегруйте нефінансові ризики в моделювання, дослідження сценаріїв, планування, систематично переглядайте результати моделювання під час процесу огляду Наглядової Ради та оцінки (Supervisory Review and Evaluation Process), та розцінюйте їх як ключові фактори успіху управління діяльністю банка.
 10. Розширюйте та покращуйте комунікації з усіма зацікавленими сторонами — це дасть можливість ефективно протистояти загрозі репутаційних ризиків. Для цього важливо використовувати підхід стратегічних фокусних комунікацій з послідовними повідомленнями через усі відповідні канали зв’язку.

Багато з цього банки вже роблять, проте комбінація цих дій може дати банкам позитивний результат у нових умовах.