• Юлія Терещенко, Автор |

Значне погіршення фінансового стану компаній унаслідок спалаху COVID-19 може призвести до порушень спеціальних фінансових умов кредитних угод. Вони можуть передбачати дострокове погашення боргу, у результаті чого він буде класифікований як поточний, а не довгостроковий станом на звітну дату. Компанії будуть змушені оцінити свою спроможність виконати боргові ковенанти, аби ухвалити рішення про проведення переговорів з кредитором щодо перегляду положень договорів.

Річ у тім, що згідно з МСФЗ, якщо компанія порушує положення довгострокової кредитної угоди станом на звітну дату або раніше і в результаті зобов’язання підлягає достроковому погашенню, компанія має класифікувати таке зобов’язання як поточне. На кінець звітного періоду вона не має безумовного права відстрочити погашення принаймні на 12 місяців після цієї дати.

Проте зобов’язання класифікується як довгострокове, якщо кредитор погодився надати пільговий період, що закінчується принаймні через ті ж 12 місяців після звітної дати, або погодився на порушення таких умов і таке погодження було надано до звітної дати.

Якщо компанія отримує таку згоду після звітної дати, це класифікується як подія, що не коригується. Це означає, що компанія повинна класифікувати зобов’язання, яке тепер підлягає погашенню на вимогу внаслідок порушення, як поточне зобов’язання на звітну дату.

Більш серйозні проблеми

В умовах кризи компаніям може бути складно виконувати боргові зобов’язання. Такі фактори, як зниження споживчого попиту чи збої у процесі виробництва або постачання, можуть спричинити серйозне погіршення фінансових результатів бізнесу. Якщо ми говоримо при цьому про порушення ковенантів, то борг підлягає сплаті до строку погашення за договором. Тобто управлінській команді потрібно враховувати таке порушення як частину більш широкої оцінки під час визначення того, чи спроможна компанія продовжувати безперервну діяльність.

Слід також враховувати, що деякі кредитні угоди можуть містити положення ковенантів, які не базуються на фінансових коефіцієнтах. Це робить визначення того, чи було порушення, більш суб’єктивним. Наприклад, деякі положення можуть спричинити прискорення погашення боргу в разі зменшення вартості активів, наданих у заставу.

Інші положення можуть бути нечітко визначеними, наприклад, кредитна угода може надавати кредиторові право вимагати негайного погашення кредиту у випадку, коли позичальник має «значні фінансові труднощі». Однак цей термін може бути неточно сформульований у кредитній угоді, і компаніям необхідно буде сформувати судження для визначення того, чи було порушення на звітну дату або раніше.

Також порушення умов боргу однієї кредитної угоди, яке трактується як дефолт позичальника, може спричинити крос-дефолт за умовами інших кредитних угод, що призводить до того, що залишки за кредитними угодами, фінансові умови яких не були порушені, теж мають бути класифіковані як такі, що підлягають достроковому погашенню, якщо умови таких договорів містять положення про крос-дефолт.

Заходи, яких варто вжити сьогодні

Для оцінки того, чи слід класифікувати борг згідно з ковенантами як поточний або довгостроковий на звітну дату, необхідно проаналізувати положення ковенантів у кредитних угодах та оцінити, чи було (або чи існує така ймовірність) порушення станом на звітну дату.

Крім того, варто оцінити, чи існує необхідність отримати відмову від вимоги погашення боргу або пільговий період від кредитора, якщо було порушення, та розглянути, чи існує необхідність проведення переговорів з кредитором щодо перегляду положень ковенантів. Така відповідь від кредитора має бути отримана заздалегідь.

  • yuliya

    Юлія Терещенко

    Автор, директорка, аудит

    Blog articles