• Юлія Терещенко, Автор |

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» вимагає включати до оцінки кредитних ризиків прогнозну інформацію, яка за поточних умов тісно пов’язана з економічним впливом пандемії вірусу COVID-19. Враховуючи прогнози щодо другої хвилі спалаху, компанії стикаються з вельми складним завданням.
Що робити із проблемами, які раніше не були враховані у процесі планування та прогнозування компанії?
Як визначити майбутні економічні наслідки, які насправді практично неможливо визначити?

Врахування прогнозної інформації під час оцінки очікуваних кредитних ризиків

Компанії повинні оновлювати свої економічні прогнози щодо оцінки очікуваних кредитних збитків (ОКЗ) на кожну звітну дату. Звісно, необхідний рівень зусиль та складність прогнозів залежать від ризиків, що їх зазнає конкретна компанія. Проте загалом рекомендується використовувати особливо значущі фактори під час оцінки ОКЗ.

Зокрема, розглядайте додаткові економічні сценарії та враховуйте заходи, які впроваджує уряд та НБУ щодо пом’якшення наслідків пандемії COVID-19 для банків і позичальників. Багато позичальників збільшує обсяги своїх запозичень або вдається до економії грошових коштів, щоби сформувати додаткову ліквідність, яка допоможе їм пережити складні часи. Цей аспект слід враховувати, оцінюючи ризики, пов’язані із зобов’язаннями з надання кредитів, а також кредитами, умови яких передбачають дострокове погашення чи пролонгацію.

Очікувані грошові потоки, які використовують під час оцінки ОКЗ, також можуть зазнати впливу, а збільшення лімітів за операціями з платіжними картками може вплинути на період, що слід враховувати, оцінюючи ОКЗ.

Під час оцінки ОКЗ також ми радимо банкам та компаніям спиратися на такі питання:

 • чи потрібно розглянути додаткові економічні сценарії;
 • чи потрібно коригувати результати, отримані на основі експертних суджень фахівців;
 • чи враховує оцінка ОКЗ належним чином клієнтів, які зазнали особливо суттєвого економічного впливу через пандемію COVID-19;
 • зміна поведінки клієнтів, наприклад збільшення обсягів кредитних запозичень та економія грошових коштів;
 • вплив допомоги позичальникам з боку уряду чи регулятора;
 • вплив будь-яких заходів, запланованих кредитором (наприклад, перегляд умов кредиту, розширення лімітів), на очікувані грошові потоки.

ОКЗ, як правило, є найбільш суттєвими для банків та інших фінансових установ. Тож перед ними, ймовірно, постануть найбільші виклики, а отже, вони повинні будуть вкласти найбільші ресурси в оновлення своїх прогнозів.

Модифікації та перегляд умов кредиту

Багато компаній має високий ризик фінансового стресу внаслідок спалаху COVID-19 і може звернутися до кредиторів із проханням пом’якшити умови кредитних договорів. Наприклад, спеціальні фінансові умови кредитного договору чи відстрочення платежів за відсотками або основною частиною кредиту. У свою чергу, НБУ та уряд заохочують банки щодо поступок певним типам клієнтів, а також установлюють тимчасові кредитні канікули для певних типів позичальників.

Такі домовленості мають бути ретельно проаналізовані та враховані під час визначення прийнятного облікового підходу. Тобто необхідно буде оцінити, чи були зміни договірних умов фінансового інструменту і, якщо так, чи приведуть вони до виникнення прибутку або збитків від модифікації умов кредиту. Крім того, варто проаналізувати, чи має така угода для кредитора ознаки суттєвого збільшення кредитного ризику (SICR) або знецінення кредиту чи приводить до часткового списання кредиту. Водночас, якщо уряд надає допомогу кредитору, це дає можливість останньому надати допомогу його клієнтам. Отже, кредитор повинен буде визначити, яким чином відобразити в обліку таку допомогу.

Управлінський персонал банків та компаній має вже сьогодні визначити можливість своєчасної зміни ризику дефолту, пов’язаного з пандемією COVID-19. Крім того, варто включити якісні чинники в оцінку ймовірності SICR. Наприклад, зміну поведінки клієнта або отримання від нього прохання про надання платіжних канікул або збільшення кредитного ліміту.

 • Юлія Терещенко

  Автор, директорка, департамент аудиту

  Blog articles