Закон №3219 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (раніше – Законопроєкт №8401) опубліковано 28 липня в «Голосі України». Зазначеним Законом, зокрема, передбачено наступне:

Скасування пільг щодо єдиного податку

Закон встановлює припинення пільгового режиму єдиного податку з 1 серпня 2023 року. При цьому скасовується застосування спрощеної системи оподаткування єдиного податку за ставкою у розмірі 2%, а також скасовується можливість ФОП - платників єдиного податку першої та другої групи не сплачувати єдиний податок. Закон передбачає збереження можливості для платника пільгової системи подати заяву про відмову від застосування 2%-го єдиного податку та вказати бажаний перехід на сплату інших податків і зборів.

Окрім того, передбачено інші особливості переходу з пільгової системи єдиного податку:

 • Без подання заяви про відмову від застосування пільгової системи та зазначення переходу на сплату інших податків і зборів, платники податку з 1 серпня 2023 року автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування;
 • Новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали пільгову систему єдиного податку, автоматично вважаються платниками єдиного податку третьої групи із загальною ставкою єдиного податку;
 • З 1 серпня 2023 року відновлюються права та обов’язки платників ПДВ, які перейшли на пільгову систему єдиного податку. При цьому, за активами / товарами, придбаними / виготовленими / ввезеними на митну територію України з ПДВ до переходу на пільгову систему, та які використані (поставлені, реалізовані) у періоді дії пільгової системи необхідно нарахувати «компенсуючі» податкові зобов’язання[SO1]  до 31 жовтня 2023 року. В той же час податковий кредит за імпортованими активами / товарами необхідно включити до 31 жовтня 2023 року та нарахувати «компенсуючі» податкові зобов’зання, якщо вони використані (поставлені, реалізовані) під час перебування на пільговій системі. База для «компенсуючих» ПЗ – це залишкова вартість необоротних активів, у разі відсутності її обліку - виходячи із звичайної ціни, за товарами – виходячи з вартості їх придбання (митної вартості). Також, Закон окремо передбачає можливість зарахування ПК за операціями придбання, здійсненими у періоді лютий – травень 2022 року, від осіб, що знаходились на пільговій системі за податковими накладними, складеними такою особою, за умови їх реєстрації в ЄРПН[SO2]  протягом 60 календарних днів з дня відновлення реєстрації платником ПДВ
 • З 1 серпня 2023 року відновлюються права та обов’язки платників податку на прибуток, які повернулись на загальну систему. При цьому, платники складають та подають податкову декларацію з податку на прибуток наростаючим підсумком з початку 2023 року. Результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток за винятком нових правил, встановлених Законом. Окрім того, доходи за час перебування на пільговій системі включаються в ліміти 40 млн грн / 150 млн грн для цілей визначення звітного періоду та цілей ТЦУ[SO3] . Також, для цілей розрахунку податкової амортизації враховується період перебування на пільговій системі. Не враховуються усі показники за період перебування на пільговій системі щодо нарахування процентів за пп. 140.2 ПКУ, придбання / реалізація за період перебування на пільговій системі для цілей 30%-коригувань, сума роялті, відображена у складі витрат для цілей пп. 140.5.7 ПКУ, а також суми дооцінки та уцінки, враховані у фінансовому результаті до оподаткування на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов’язання для цілей пп.140.4.6 ПКУ;
 • Закон надає право платникам, які в 2023 році перейшли з пільгової системи єдиного податку на систему сплати інших податків, перейти повторно в 2023 році на спрощену систему, але вже без пільгової ставки податку, шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 1 вересня 2023 року, такий платник вважатиметься платником єдиного податку з 1 серпня 2023 року;
 • Закон встановлює можливість ФОПам 1 та 2 груп не сплачувати єдиний податок та не подавати декларацію за умов, що їх податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих країною-агресором територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації. До таких платників не застосовуються штрафні санкції та пеня.

Врегулювання оподаткування при переході з єдиного податку

Закон розширює податкові різниці з податку на прибуток, встановлені у Перехідних положеннях ПКУ, щодо врегулювання оподаткування при переході з єдиного податку. Передбачено також врегулювання перехідних операцій за отриманими авансами. При цьому, положення щодо таких різниць застосовуються навіть при наявності рішення про незастосування податкових різниць. Такі положення не поширюються на платників податків, які були платниками єдиного податку четвертої групи.

Поновлення податкових перевірок

Закон передбачає поновлення наступних видів податкових перевірок:

 • документальні позапланові на звернення платника;
 • документальні позапланові щодо порушень у сфері оподаткування доходів нерезидентів, оподаткування нерезидентів, які здійснюють діяльність через відокремлені підрозділи та постійні представництва, платників, що здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, грального бізнесу, фінансових та платіжних послуг, у частині контролю за ТЦУ, у частині контролю за валютним законодавством (в частині граничних строків);
 • податкові перевірки можуть бути проведені за наявності безпечного доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, безпечного доступу, допуску до документів, довідок та іншої інформації, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки. Водночас, встановлюється, що документальні перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються на невикористаний строк, окрім тих, на які досі діє мораторій;
 • документальні планові перевірки щодо платників сфери виробництва / реалізації підакцизної продукції, грального бізнесу, фінансових та платіжних послуг.

У разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 1 серпня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану на території України, штрафні санкції, нараховані на суму такого податкового зобов’язання, вважаються скасованими, а пеня не нараховується.

Перебіг строків

Строк давності по не передбаченим документальним перевіркам зупиняється, також продовжуються строки зберігання документів на період зупинення строку давності.

Самостійне виправлення помилок

Закон встановлює, що з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, у разі самостійного виправлення платником податків помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій та пені.

ЄСВ

Закон зупиняє на період дії воєнного та надзвичайного стану дію пільг щодо ненарахування штрафів, пені та непроведення перевірок, встановлених на період дії карантину, пов’язаного із COVID-19. При цьому Закон встановлює, що такі ж пільги, встановлені на період дії воєнного або надзвичайного стану, діють до 1 серпня 2023 року.

РРО

Закон надає можливість ФОПам - платникам єдиного податку, що не сплачують ПДВ, вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою, окрім товарів із визначеного переліку. Також Закон встановлює звільнення від відповідальності за порушення, здійсненні у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, крім порушень порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, здійснення діяльності з купівлі / продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Таке звільнення застосовується і після 1 жовтня 2023 року, однак тільки щодо порушень, вчинених суб’єктами при продажу товарів, наданні послуг на тимчасово окупованих територіях України, територіях активних бойових дій, територіях можливих бойових дій. Окрім того, встановлюються штрафні санкції за здійснення операцій з порушеннями правил РРО на період з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше ніж до дати припинення або скасування воєнного стану на території України, у розмірі 25% суми операції за перше порушення та 50% суми операції за кожне наступне порушення.

Скасування акцизних пільг щодо операцій з етиловим спиртом

Закон скасовує тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів, встановлений у зв’язку із COVID-19. Зокрема скасовується нульова ставка податку.

Благодійна діяльність

Окрім того, Законом передбачено розширення пільгового режиму звільнення від оподаткування ПДФО щодо благодійної допомоги, переданої на користь волонтерів для цілей забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії країни-агресора. Відтепер, таке звільнення розповсюджується на допомогу, передану як до внесення таких волонтерів у реєстр, так і після, але не пізніше 31 грудня року, наступного за роком, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан в Україні.

Компенсація за пошкоджений / знищений об’єкт нерухомості

Закон встановлює звільнення від оподаткування ПДФО суми доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений / знищений об’єкт нерухомого майна відповідно до спеціального Закону України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією країни-агресора проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією країни-агресора проти України". Окрім того, така сума визнається витратами на придбання об’єкта нерухомості на території України.

Передача товарів / послуг на користь Збройних Сил України

Закон знімає обмеження з видів товарів та послуг, що можуть бути пільгово надані на користь сил оборони України. Відтепер перелік таких товарів та послуг не обмежується переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Чим ми можемо допомогти?

 • Аналіз та моделювання ефекту можливостей податкової економії, доступних під час воєнного стану
 • Проведення превентивної податкової діагностики для виявлення критичних податкових питань
 • Аналіз та розробка первинних документів для підтвердження витрат, понесених у зв’язку з воєнним станом
 • Підготовка або оновлення облікової політики щодо обліку окремих операцій, у відповідності до МСФЗ/ П(С)БО
 • Комплексний супровід переходу з 2%-вого єдиного податку (розрахунок показників, окремі консультації тощо)
 • Консультування щодо будь-яких окремих податкових питань

Оксана Олехова, партнерка, податкове та юридичне консультування, KPMG в Україні

Клепакова Марія, менеджерка, податкове та юридичне консультування, KPMG в Україні