KPMG Türkiye, karbon nötr kuruluş oldu

KPMG Türkiye, karbon nötr kuruluş oldu

KPMG Türkiye, ilk kez hazırladığı sürdürülebilirlik raporunu tamamladı. Sektöründeki öncü konumunu toplum ve çevre için değer yaratan çalışmalarla güçlendiren KPMG Türkiye, karbon ayak izini nötrledi. Şirket içinde gönüllülüğü teşvik amacıyla İklim Savaşçıları Ağı kuruldu. Paydaş ekosistemindeki sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını devam ettireceklerini belirten KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, “İçinde yaşadığımız dünyada değişimi başarıya dönüştüreceğiz” dedi.

1000

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG Türkiye’den sürdürülebilir geleceğe katkı. KPMG Türkiye’nin ekonomik, çevresel ve sosyal performansının ele alındığı ilk sürdürülebilirlik raporu yayınlandı. 2019 finansal yılının değerlendirildiği raporda, toplum ve çevre için değer yaratan çalışmalar paylaşıldı.

KPMG Türkiye, karbon ayak izini sınırlandırmaya yönelik verimlilik çalışmalarını devam ettirdi. 2019’da azaltılması mümkün olmayan bin 498 ton CO2 eş değeri karbon ayak izi, karbon azaltımı ve iklim finansmanı alanında lider bir şirket olan Natural Capital Partners ile iş birliği sonucunda the CarbonNeutral Protocol çerçevesine uygun olarak hesaplandı ve denkleştirerek sıfıra indirildi. Satın alınan I-REC (International Renewable Energy Certificates) sertifikaları ile yüzde 100 yenilenebilir elektrik tüketildi.

5 bin hektar yağmur oranı korundu

Şirket içinde gönüllülüğü teşvik etmeyi sürdüren KPMG Türkiye, önemli bir adım daha atarak bu yıl KPMG İklim Savaşçıları Ağı’nı kurdu. Avrupa ve Asya’daki KPMG ekiplerinden gönüllülerin de yer aldığı İklim Savaşçıları Ağı ile iklim değişikliği ve diğer çevre sorunlarına dikkat çekmek ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına kaynak sağlamayı amaçlayan etkinlikler gerçekleştirildi. Rainforest Trust ile yapılan iş birliği kapsamında 2020 yılı içindeki faaliyetler sonucu 4 bin 919 hektar yağmur ormanı korundu, bu sayede yaklaşık 2,1 milyon ton CO2 eş değeri karbonun depolanmasına katkı sağlandı.

Kadın çalışan oranı yüzde 49’a çıktı

KPMG Türkiye’nin finansal performansı da rapora yansıtıldı. 2019’daki denetim gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 21 artarak 123 milyon 646 bin 893 TL’ye çıktı. KPMG Türkiye’nin çalışan sayısı da aynı raporlama döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artarak bin 300’e ulaştı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeyi sürdüren KPMG Türkiye’nin kadın çalışan oranı yüzde 49’a ulaştı. Yönetici pozisyonunda görev alan 134 kadın çalışan ile kadın yönetici oranı yüzde 41 oldu.

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, “Dünya, iklim değişikliği, çevresel bozulma, eşitsizlik gibi majör sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Covid-19 pandemisi de gösterdi ki daha iyi bir geleceği hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. KPMG Türkiye olarak uluslararası standartlara uygun bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Daha fazla iyileştirme sağlamak için atacağımız sonraki adımlar üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımızı olgunlaştırmayı, sürdürülebilirlik odaklı projelere odaklanmayı devam ettireceğiz. Değişmek zorundayız çünkü tüm paydaşlarımızın karşılaştığı sorunların kapsamı önemli ölçüde değişti. İçinde yaşadığımız belirsiz, karmaşık dünyada değişimi başarıya dönüştürmeliyiz. Bu amaç doğrultusunda hazırladığımız sürdürülebilirlik raporumuzun ilkini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Başta çalışanlarımız olmak üzere bizlere katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Daha detaylı bilgi için:

Bahar Caner

Market Development Leader
Tel: +90 212 316 60 00
bcaner@kpmg.com

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın