Türkiye’de elektrikli araç pazarı büyüyecek

Türkiye’de elektrikli araç pazarı büyüyecek

KPMG Türkiye Metal ve Maden Sektör Lideri Burak Yıldırım, Türkiye’de üretilecek lityumun teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile ekonomi için büyük katma değer yaratabileceğini söyledi. Yıldırım, “Dünyada elektrikli araca yönelik talep artıyor. Bu araçlar için gerekli bataryaların ham maddesi ise lityum. Yerli ve milli otomobilimiz ile bizim de yer alacağımız elektrikli araç rekabetinde kendi madenlerimizden elde edeceğimiz lityum önemli bir avantaj sağlayacak” dedi.

1000

Türkiye’nin en önemli yeraltı zenginliklerinden olan bor madenlerinde yapılacak lityum üretimi, madencilik sektörünün yanı sıra otomotivde de büyük heyecan yarattı. KPMG Türkiye Metal ve Maden Sektör Lideri Burak Yıldırım, yerli ve milli otomobilin yerli ve milli lityum bataryaları ile yollara çıkabileceğini söyledi. Yıldırım, “Lityum üretimi yapacak olmamız madencilik sektöründe uç ürün üreterek daha fazla katma değer yaratan bir ülke haline gelme hedeflerimiz doğrultusunda çok önemli bir adım” dedi.

Yıldırım, “Dünya bor rezervlerinin çok büyük bir bölümünü topraklarında bulunduran Türkiye, 100’ü aşkın ülkeye bor ihracatı yapıyor ve bor ürünleri talebinin yarıdan fazlasını karşılıyor. Ancak ekonomiye gerçek fayda sağlayan unsur, madenlerin ocaktan çıkarıldığı gibi ham olarak satılması yerine işlenip zenginleştirilerek daha değerli hale getirilmesi. Ham madde olarak satılan maden ekonomiye 1 birim değer sağlıyorken yarı mamul halinde 8-10 kat, uç ürünü haline getirilir ise 30-40 kat ve fazlası değer sağlayabiliyor. Çin, Avusturalya, ABD, Kanada gibi gayri safi milli hasılalarından madencilik sektörünün aldığı payın yüksek olduğu ülkelerde güçlü rezervlerinin yanı sıra yarı mamul ve uç ürün üretiminin yüksek olduğu görülüyor. Bu nedenle teknoloji yatırımı ve Ar-Ge ile katma değerli üretimin ekonomimiz için çok hayati olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Üretilecek lityumun, batarya teknolojisinden mobil cihazlara, elektrikli otomobillere ve elektrikle çalışan aletlere kadar pek çok yerde kullanılabileceğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: “Günümüzde karbon yakıtlarla çalışan araçlar hala pazarın çok büyük bir bölümünü oluştursa da, elektrikli araçlara olan talep her geçen gün artıyor. Dünyada elektrikli taşıt satışları 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı ve yollardaki araç sayısı yedi milyonu geçti. Önde gelen otomobil üreticileri ve teknoloji devleri elektrikli araçlara büyük yatırım yaparken, devletler de aldıkları aksiyonlar ve destekler ile ülkelerini bu geçişe hazırlıyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması ile bataryalara olan talebin artması lityuma olan talebi de artırıyor. Yerli ve milli otomobilimiz ile bizim de yer alacağımız bu elektrikli araç rekabetinde kendi bor madenlerimizden elde edeceğimiz lityum önemli bir avantaj sağlayacak.”

Daha detaylı bilgi için:

Bahar Caner

Market Development Leader
Tel: +90 212 316 60 00
bcaner@kpmg.com

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın