Covid-19 Y kuşağını vurdu

Covid-19 Y kuşağını vurdu

KPMG’nin ABD’de bin tüketiciyle yaptığı ‘Covid-19 Tüketicinin Nabzı’ anketine göre salgından geliri en fazla etkilenenler Y kuşağı oldu. Araştırmaya katılan Y kuşağından tüketicilerin gelirleri yüzde 47,7 oranında azaldı

1000

KPMG yaptığı ‘Covid-19 Tüketicinin Nabzı’ araştırmasında, koronavirüs salgınının tüketici üzerindeki etkisini inceledi. ABD’de bin tüketiciyle yapılan ankete göre salgın en fazla Y kuşağını etkiledi.

Katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 44) pandemi nedeniyle gelirlerinin düştüğünü söylüyor. Salgının Y kuşağının gelir durumu üzerindeki etkilerine bakıldığında ise milenyum kuşağından katılımcıların yüzde 52’si gelirlerinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Bu gruba gelir düzeylerindeki düşüş sorulduğunda ise Y kuşağından tüketiciler gelirlerinde yüzde 47.7’lik azalma yaşadıklarını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 11’i Covid-19 salgını nedeniyle artık çalışmadıklarını kaydetti.

Karantina boyunca tüketicilerin büyük çoğunluğunun zorunlu olmayan harcamalardan uzaklaştığı görülüyor. Y kuşağının sektörlere göre harcamalarına bakıldığında ise ana ürün ve hizmetlerde harcama yapanların sayısının yüzde 62 arttığı gözleniyor.

Salgın sonrası toparlanma sürecinin nasıl ve ne zaman olacağı ile ilgili çok farklı görüşler var. Ekonominin düzelmesi ve harcama alışkanlıklarının normale dönmesiyle ilgili tahminler birbirinden hayli uzak. Ankete katılanların çoğunluğu hızlı ekonomik toparlanmanın olacağı konusunda umutlu değil. Çoğunluk toparlanmanın 6 ay ve 2 yıldan fazla bir süre arasında gerçekleşeceğini öngörüyor.

Salgının tüketici grupları üzerindeki küresel etkilerinden biri de yeme-içme alışkanlıklarındaki benzerlik. Anketin uygulandığı tüm gruplarda yeme-içme alışkanlıklarının ‘evde yemek yapma’ temasına döndüğü anlaşılıyor. Tüm gruplarda evde spor yapanların sayısının da arttığı görülüyor. 

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lider Emrah Akın, “2008 krizini de yaşayan milenyum kuşağı pandemi sırasında ekonominin durması nedeniyle en çok etkilenen sektörlerde çalışıyor. Sosyoekonomik çöküşün etkilerini gelirlerinde hissediyorlar. Yaşam tarzları, harcama alışkanlıkları değişiyor. Bu, 20 yıl içinde yaşadıkları ikinci büyük kriz. Onlar Amerikan tarihinde muhtemelen ebeveynlerinden daha yoksul ilk nesil olarak tarihe geçtiler. Borçlu ve düşük ücretli Y kuşağı, salgının etkilerini uzun süre yaşayacak gibi görünüyor” dedi.

Dört yeni tüketici modeli

Araştırmaya göre salgın dört yeni tüketici grubu ortaya çıkardı. Bunlar şöyle sıralanıyor:

Salgından derinden etkilenenler (yüzde 23): Gelir kesintileri veya iş kaybı yaşayan grup. Salgından önce de ekonomik anlamda zor durumda olan tüketiciler.

Ortalama gelirleri yıllık 45 bin dolar, yaş ortalaması 51.

Perakende kategorileri arası harcamaları düşük.

Geleceğe umutlu/iyimser bakmıyorlar.

Dikkatli ilerleyenler (yüzde 45): İş kaybından daha az etkilenen harcamalarını dramatik bir şekilde değiştirmeyen tüketiciler.

Ortalama gelirleri yıllık 60 bin dolar, yaş ortalaması 44.

Salgından ilk kategori kadar yüksek etkilenmediler.

Salgından önce de salgın dönemindeki miktarda harcama yapıyorlardı.

Gelecekle ilgili en şüpheli grup.

Evlerine sığınıp tasarrufa devam edenler (yüzde 27): Görece varlıklı ve ekonomi ile en ilgili olan tüketici grubu. Daha fazla tasarruf ediyorlar ve zorunlu olmayan harcama kategorilerinde az harcama yapıyorlar.

Ortalama gelirleri yıllık 110 bin dolar, yaş ortalaması 53.

Ekonomik olarak pandemi ile baş edebiliyorlar.

Gelecekle ilgili en karamsar grup.

Harcamaya hazır (yüzde 5): En genç grup, ekonomi ile daha az ilgili olmalarına rağmen kategoriler arası çok rahat harcama yapan tüketiciler.

Ortalama gelirleri yıllık 65 bin dolar, yaş ortalaması 33.

Salgından doğrudan ve yüksek oranda etkilenmediler.

Geleceğe en olumlu bakan grup. Sosyal aktivitelere katılmaya hevesli ama yine sosyal mesafe kuralarına duyarlı.

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın