İlaç sektöründe büyümenin anahtarı AR-GE'de

İlaç sektöründe büyümenin anahtarı AR-GE'de

KPMG Türkiye'nin, Türkiye ekonomisini incelediği Sektörel Bakış – İlk Yarı serisinin 'İlaç' bölümünde, istikrarlı iç talep sayesinde göreceli olarak hızlı bir büyüme eğilimi gösteren ilaç sektörünün uzun vadede AR-GE harcamalarına daha fazla bütçe ayırarak üretimde dışa bağımlılığını azaltmasının önemine vurgu yapıldı.

1000

Türkiye’de ilaç sektörünün ilk yarı performansını değerlendirdiğimiz Sektörel Bakış çalışmamıza göre sektördeki büyüme temposu, yıl başından bu yana güçlü şekilde sürüyor.

Bir süredir ilaç pazarındaki reel satışların görece ılımlı arttığını, büyümenin ise büyük ölçüde fiyat artışlarından kaynaklandığını görüyoruz. Eczacılık sektöründe ciro artışına ilişkin veriler beklentilere uygun olarak güçlü bir performansa işaret ediyor. Sağlık sektöründe yerelleşme ve ihracat bu süreci desteklerken, bu eğilimlerin kalıcılığını sağlamak açısından sektörün ilaçların etken maddelerinde de dışa bağımlılığı azaltacak üretimi yapmaya başlaması büyük önem taşıyor. Bunun için de sektörün AR-GE harcamalarına verdiği önemi ve sabit yatırımları artırması gerekiyor.

Raporumuzdan öne çıkan satırbaşları şöyle:

İbre yukarı yönde

  • Dünyada 2018 yılında ilaç sanayine yönelik harcamalar 1 trilyon 200 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, önümüzdeki 5 yıllık dönemde gerek talep gerekse yatırım eğilimlerinin yüksek oranda süreceği öngörülüyor. Ancak iş süreçlerine gelen kamu müdahaleleri ve yüksek AR-GE harcamaları, sektörün temel zorlukları olarak öne çıkıyor.

134 ilaç pazara girdi

  • Yılın ilk üç ayında toplam 134 ilaç pazara girerken, 114 adeti yurtiçinde imal edilen eşdeğer ilaçlar oldu. 

İhracatta düşüş

  • 2019'un ilk 3 ayında sektörün ihracatı yıllık bazda yüzde 5,1 azalarak 273 milyon dolara inerken ithalat yüzde 7,4 azalışla 1.343 milyon dolar olarak gerçekleşti.
  • Bununla birlikte kur etkisi nedeni ile yurt dışı cirosunda artış gerçekleşti. 2018 ortalamasında yüzde 48,4 olan yurt dışı ciro artışı, 2019 ilk beş ayında ise yüzde 46,0 ile oldukça güçlü gerçekleşti.

Temel eczacılık ürünleri imalatının büyüme hızı yüzde 15,6

  • Sanayi üretimi içinde temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı yerli ürün kullanma eğiliminin artmasından fayda sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda sektörün 2018'deki yüzde 7,3’lük ortalama büyüme temposu 2019 ilk beş ayında da güçlü şekilde sürdü. İlk çeyrekte yüzde 13,2 olan sektörün yıllık büyüme hızı ilk 5 ay ortalamasında yüzde 15,6’ya ulaştı.

Ciro artışı yüzde 31

  • Türkiye ilaç sektörü 2018'de değer ölçeğinde yüzde 26,1 büyüyerek, 30,94 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Kutu ölçeğinde ise yüzde 3,6 artışla 2,30 milyar kutu satış gerçekleşti. 2019 ilk çeyrekte ise, geçen yılın aynı dönemine göre değer olarak yüzde 27,5, kutu olarak ise yalnızca yüzde 0,4 büyüme kaydedildi.
  • Sektörün yurtiçi yıllık ciro artışı, 2018'de yüzde 24,1, 2019 ilk beş ayda ise yüzde 31,0 ile reel olarak güçlü bir artışa işaret etti.
  • Döviz kurlarındaki sert hareketler ise sektörün kar marjını ve üretimin sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyor.

Sağlık turizminin önemi artıyor

  • Sağlık turizminin her geçen gün güçleniyor olması, Türk ilaç sektörünü de destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin potansiyeli yüksek

  • Orta vadede sektörde lisanslama sürecindeki zorluklar, ilaç kullanımında bilincin gelişmesi ve kamu otoritelerinin düzenlemeleri sektörün dinamizmini sınırlıyor. Bununla birlikte, teknolojik gelişmeler ve yüksek AR-GE harcamaları sektörün maliyetleri üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak özellikle Türkiye gibi gelişen pazarlar (pharmerging markets), demografik etkilerden dolayı yüksek potansiyel taşımaya devam ediyor.

Daha detaylı bilgi için:

Figen Tahiroğlu Würsching

Kurumsal İletişim, Lider
Tel: +90 212 316 60 00
ftahiroglu@kpmg.com

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın