Hedef sahada değil ofiste kazanmak

Hedef sahada değil ofiste kazanmak

KPMG'nin Küresel İnşaat 2019 araştırması, inşaat sektöründe dijital dönüşüme ayak uyduran firma sayısının hala öngörülenin çok altında olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre teknolojiye yatırım yapan bir avuç inşaat firması, sektörlerine öncülük edecek kapasiteye sahip.

1000

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi firması KPMG'nin gerçekleştirdiği Küresel İnşaat 2019 araştırması, dijital dönüşümün yıkıcı etkilerini hisseden inşaat sektörünün değişen ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine sahip çok az firma bulunduğunu ortaya koydu.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu toplam 223 küresel inşaat ve mühendislik firmasının yöneticileriyle birlikte gerçekleştirilen araştırma, katılımcıların sadece yüzde 20'lik bölümünün, artan talep karşısında, iklim duyarlılığı olan, veri merkezli akıllı şehirler inşa etme uzmanlığına sahip olduğunu gösterdi.

KPMG Türkiye Altyapı ve İnşaat Sektör Lideri İsmail Önder Ünal, "Pazarda yaptığımız son araştırmanın üzerinden geçen 2 kısacık yıl içinde, inşaat sektörü yöneticilerinin özellikle, şirketlerinde teknolojiyi hayata geçirme ve kullanmaya yöneldiğini gördük. 2017’de çok az firma, teknolojiye yatırım yapıp onun nimetlerinden faydalanıyordu. Günümüzde, liderlerin kendilerini inşaat projeleri yürüten teknoloji şirketleri olarak tanımladığına tanık oluyoruz. Aradaki büyük fark, sektör liderleri ile diğerleri arasında açılan uçurumu gözler önüne seriyor" dedi.

Araştırma kapsamında bu yıl hazırlanan 'Kıyaslama Ölçütü Endeksi', sektördeki firmaların 3 ana grup altında toplandığını gösteriyor:

 • Yenilikçi liderler (yüzde 20)
 • Takipçiler (yüzde 60)
 • Geride kalanlar (yüzde 20)

Yenilikçi liderler

Sektörün hâlihazırdaki taleplerine en iyi cevap verebilen grup olan 'Yenilikçi liderler', araştırma kapsamında 2017'de ortaya atılan 3 ayaklı yaklaşımı (yönetişimi etkin hale getirmek, insan gücünü verimli hale getirmek ve teknolojiyle yenilik yapmak) en iyi benimseyen firmalar olarak tanımlanıyor. Bu grup yönetişimi rasyonel hale getirirken teknolojiye yatırım yapıyor, inovasyon odaklı takımlar oluşturuyor, yetişmiş işgücüne ulaşım kaynaklarını çeşitlendiriyor ve işin tüm alanlarındaki sonuçları takip ediyor.

 • Yenilikçi firmaların yüzde 69'u proje yönetim raporlama sistemlerini birleştirdiklerini ve entegre raporlama kullandıklarını belirtiyor.
 • Yüzde 90'ında bir teknoloji vizyonu ve yol haritası mevcut.
 • Yüzde 76'sı yeni personel bulmak ve bu kişileri elinde tutmak için teknolojiye odaklanıyor.

Takipçiler

Bu gruptaki firmalar geleceğe yatırım yapmakla mevcut sorunlara çözüm üretmek arasında denge kurmaya çalışan aktörler.

 • İş güçlerinin büyük bölümünü Milenyum Kuşağı üyeleri oluşturuyor.
 • Temel veri analiz sistemlerini kullanıyorlar, yeni teknolojileri kullanmaya henüz başlamışlar.
 • Dijital arz zinciri kurmanın sağlayacağı katkılar konusunda hala şüpheleri var.
 • Teknolojiye yatırım kararları hala geri dönüş kapasitesine göre alınıyor.

Geride kalanlar

Bu grupta yer alan firmalar şu anda sadece güncel sorunlarına çözüm üretmekle meşguller, teknoloji, yönetişim ve insan kaynağı konularında uzun vadeli stratejileri bulunmuyor.

 • Teknoloji alanında neredeyse hiç yatırım yapmıyorlar.
 • Yeni teknolojiler konusunda sadece kısıtlı bir deneyimleri var.
 • Son derece dar bir coğrafyada, belli endüstri ve hizmet alanlarına yoğunlaşıyorlar.
 • Kısa vadeli büyüme ve nakit akışına odaklanmış durumdalar.

'Geç kalmış sayılmazlar'

KPMG Türkiye'den İsmail Önder Ünal, günümüzde inşaat sektörünün teknoloji ve dijitalleşmenin sunduğu yoğun fırsatları çok yavaş fark ettiğini vurguladı. Ünal, "Bugün ne kadar az sayıda şirketin sektörün geri kalanına öncülük ettiğini gayet net görebiliyoruz. Sektörün büyük bölümünün orta sıralarda kalması, yüzde yirmilik bir kesimin ise oldukça gerilere düşmesi hiç şaşırtıcı değil. Öte yandan, iyi haber şu ki, takipçi firmalar stratejik bir yol haritası çıkararak sektörde liderlik koltuğuna oturmak için gerçek atılımlar yapmaya başlayabilir" diye konuştu.

Daha detaylı bilgi için:

Figen Tahiroğlu Würsching

Kurumsal İletişim, Lider
Tel: +90 212 316 60 00
ftahiroglu@kpmg.com

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın