Denetim komitelerinin gündemindeki 8 başlık

Denetim komitelerinin gündemindeki 8 başlık

KPMG Türkiye, 2019’da denetim komitelerinin karşılaşabileceği olası konuları ve komitelerin gündeminde dikkate alınması gereken 8 başlığı listeledi

1000

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık firması KPMG Türkiye, denetim komitelerinin 2019 içerisinde karşılaşabileceği önemli zorluk ve baskı alanlarını sıraladı. KPMG Türkiye’ye göre denetim komitelerini bu yıl bekleyen en önemli konular uzun vadeli ekonomik belirsizlikler, politik değişimler, teknolojik gelişim, siber risk, yasal incelemeler ve yatırımcılardan gelen şeffaflık talepleri olarak sıralanıyor.

Geçtiğimiz 12 ay içerisinde denetim komiteleri ve iş liderleriyle gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendiren KPMG Türkiye, denetim komitelerinin bu yıl gündemlerini belirlerken dikkate almaları gereken 8 başlığın listesini çıkarttı:

  • Denetim komitesinin gündemini ve iş yükünü yeni bir bakış açısıyla değerlendirin

Komite üyelerinin temel sorumluluklarının yanı sıra en önemli görevi risk yönetimi. Üyelerin bu riskleri denetleyecek zamana ve uzmanlığa sahip olup olmadıklarından emin olmalısınız.

  • Şirketin etik ve uyum konularına odaklanmasını güçlendirin

Etik ve uyumla alakalı başarısızlıkların şirketin itibarını zedelemesinin maliyeti son derece yüksek olur. Etkili bir uyum programının temeli, en tepede doğru bir üslup ve tüm organizasyonda doğru etik ortamı ve kültürü oluşturmaktır.

  • Finans organizasyonunun kendisini nasıl yeniden keşfedeceğini, ayrıca teknoloji ve veri odaklı çevrede nasıl daha fazla değer katacağını anlayın

Finans departmanları, önümüzdeki 2 sene içerisinde, 2000’lerden bu yana gerçekleşen en büyük teknolojik dönüşümü yaşayacak. Bu dönüşüm, finans fonksiyonuna kendisini yeniden keşfi ve iş dünyasına daha fazla değer katmak adına önemli fırsatlar sunacak. Denetim komiteleri, bu noktada finans biriminin ilerlemesini gözetecek ve rehberlik edecek birim.

Bu yıl uygulamaya konulan yeni standartlara dikkat ederken, temel konulara bakış açısını kaybetmeyin. Yönetimin dikkati haklı olarak, rapor ve hesaplarındaki önemli konuları tespit ederken, kullandıkları kilit yargı ve tahminlerle ilgili niteliksel açıklamalar yapılmasını sağlamaya odaklanacaktır. Bununla birlikte yönetimin ayrıca temel raporlama zorunlulukları ile uyumu sağlayacak etkili prosedürlere de ihtiyacıvar.

Son olarak finansal raporların, yatırımcıların beklediği gibi gerçekten ‘doğru ve makul’ olup olmadığını değerlendirin.

  • Denetçiden beklentileri açık şekilde belirleyerek denetim kalitesini artırın

İhale süreçlerini ve denetçi bağımsızlığını içerecek şekilde denetçi seçim sürecinin yönetilmesi, denetim komitesinin önemli bir görevi. Düzenli denetim ihaleleri ve rotasyon zaten olması gerekendir.

  • Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki finansal ölçümlemelere denetim komitesi gündeminde önemli yer verin

Yönetimin raporladığı alternatif performans ölçümlerini geliştirmek ve seçmek için kullandığı süreç ve kontroller hakkında, yönetim ile güçlü bir diyalog geliştirin. Ayrıca bu ölçümlerin gerçek iş ve sonuçlara korelasyonu hakkında, alternatif performans ölçüm metotlarının şeffaflığı iyileştirip iyileştirmediğini, yıllık rapor dengesini bozup bozmadığını değerlendirin.

  • İç denetim, finansal raporlama ve uyum konularının yanı sıra şirketin kilit risklerine ve kontrollerine odaklanın

Kilit riskleri yönetmedeki başarısızlık, potansiyel olarak kurumun itibarına zarar verebilir ve finansal performansı etkileyebilir. Denetim komitesi, iç denetimin ana riskler ve ilgili kontroller üzerine yoğunlaşmasına yardımcı olmak için İç Denetim Bölüm Başkanı ile birlikte çalışmalı.

  • Denetim komitesi raporları

Denetim komitesi raporlarını, komitenin gözetim sorumluluklarını nasıl yerine getirdiği ile ilgili daha fazla bilgi verecek şekilde genişletmeyi değerlendirin.

Daha detaylı bilgi için:

Figen Tahiroğlu Würsching

Kurumsal İletişim, Lider

Tel: +90 212 316 60 00

ftahiroglu@kpmg.com

Bize ulaşın