Fintech girişimleri hız kazanacak

Fintech girişimleri hız kazanacak

KPMG Türkiye, finans kuruluşları ile teknolojiyi bir araya getiriyor. KOOP ile hayata geçirilen iş birliği kapsamında çalışacak platform, Fintech ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak; yaratıcı, yıkıcı ve rekabetçi girişimler finans sektöründeki iş modellerini değiştirecek.

1000

Teknolojiyle birlikte müşteri beklenti ve tercihleri sürekli değişiyor; yapay zeka, makine öğrenimi, Nesnelerin İnterneti ve blokzincir gibi gelişmekte olan teknolojiler finans kuruluşlarının hizmet sunma yöntemlerini yeniden şekillendiriyor. Küresel bankacılık sektörünün önümüzdeki beş yıllık dönemde iki temel zorlukla karşı karşıya kalması bekleniyor: Artan yıkıcı teknolojik tehditler karşısında pazar payını korumak, büyütmek ve değeri yüksek müşteri segmentlerini ve müşterilerini korumak…

Her kuruluş fırsatları yakalayabilir…

Son üç yılda 122 milyar dolarlık yatırımla rekora koşan finansal teknolojiler (Fintech) pazarı, geleneksel finansal kuruluşların iş modelini tehdit ederken; bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasaları oyuncuları da bu gelişmelere inovasyon ve yatırımlarla yanıt vermeye çalışıyor. Bazıları Fintech kuruluşlarıyla iş birliği yöntemine gidiyor, bazıları ise rekabetçi çözümler geliştirerek, yeni fikirleri kendi bünyelerinde oluşturuyor. Ancak araştırmalar Fintech’e yönelik geliştirilecek yaklaşımın tek bir yolla ifade edilemeyeceğini ortaya koyuyor. Lider finans kuruluşları ortaklık kurma, satın alma, kaynak kullandırma ve yatırım yapma gibi birçok farklı yöntem benimsiyor.

KPMG Türkiye, her müşterisinin yeni bir Fintech ile geleceği şekillendirme ve rakiplerine karşı rekabet avantajı kazanma fırsatı yakalaması için önemli bir iş birliğine imza attı ve KOOP ile ekosistem ortaklığı projesini hayata geçirdi. Bu ortaklık kapsamında büyüyecek Fintech platformu; mevcut finans sektörü oyuncuları ve ekipleri, regülatörler, startup’lar, kuluçka merkezleri, yatırımcılar, üniversiteler ve bölgedeki Fintech dünyası için bir ortak inovasyon danışmanı ve fabrikası olarak konumlanacak.

Sinem Cantürk: ‘Rekaberlik’ olmazsa olmaz…

KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, işbirliğiyle ilgili olarak “Ülkemiz fintech ekosisteminin gelişimi için öncelikli olarak düzenleyici kuruluşların inovasyon dostu hüviyet kazanması, inovasyonda ve büyüme stratejilerinde küresel düşünen finansal kuruluşlara sahip olması gerekiyor. Ancak, sağlıklı bir finansal inovasyon ekosistemi yaratılması için ‘rekaberlik’ olmazsa olmaz. Finansal kuruluşlar inovasyon yolunda diğer oyuncuları öncelikli olarak rakipleri değil aynı ekosistemde birlikte var olan ve birlikte dönüşen çözüm ortakları olarak değerlendirmeli. Bu nedenle KOOP ile birlikte bir Fintech platformu oluşturarak, ekosistemin tüm taraflarını bir araya getirmeyi amaçlayan bir iş birliğine imza attık. Sektörde inovasyon asıl olarak Fintech startup’larından bekleniyor. Bu nedenle ekosistemde yaratıcı, yıkıcı ve rekabetçi girişimlerin, fikirlerin ve ürünlerin var olması, Türkiye finansal hizmetler sektörünün geleceğini de belirleyecek” dedi.

Demet Zübeyiroğlu: Sonuç odaklı inovasyon için güçlerimizi birleştiriyoruz

KOOP Kurucu Ortağı Demet Zübeyiroğlu, “KOOP, finans sektöründe yer alan tüm oyuncular açısından birleştirici bir rol üstlendi. Çalışmalarımızı beş temel odak üzerine oturtmuş durumdayız. Bunlar; blokzincir, açık bankacılık, sigorta, sermaye piyasası, regülasyon ve uyum teknolojileri olarak belirlendi. Her bir odak bağlamında büyük oyuncuları, girişimcileri, profesyonelleri, yatırımcıları, yazılımcıları, öğrencileri ve ilgili herkesi bir araya getiren programlar ve faaliyetler yürütüyoruz. KPMG ile yaptığımız ortaklık, özellikle ürün geliştirme ve inovasyona dönük programlarımızda bize yüksek katma değer sağlayacak. Bu işbirliği, KOOP’un Türkiye ve Romanya olarak devam eden faaliyet alanının büyütülmesinde de destekleyici bir unsur olacak” dedi.

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın