Endüstri 4.0 yol haritası olan kazanacak

Endüstri 4.0 yol haritası olan kazanacak

KPMG, taşları yerinden oynatacak Dördüncü Sanayi Devrimi ile ilgili üretim sektörü yöneticileriyle görüştü. Sektör profesyonelleri, dördüncü sanayi devrimiyle birlikte üretimden pazarlamaya pek çok değişim yaşanacağı, bu süreçleri öngörerek yol haritası hazırlayanların başarılı olacağı görüşünde. KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim Sektör Lideri Hakan Ölekli, “Marka ve kurumların iş yapış şekilleri tamamen değişecek. Bu uzun vadeli hedefleri ve gelecekteki çalışma modelleriyle uyumlu yol haritası olanlar bu sürecin kazananları olacak” dedi.

1000

Büyük fırsat, büyük dönüşüm ya da büyük devrim… Sadece üretim ya da tüketime değil yaşamın her alanına dokunacak. Dördüncü Sanayi Devrimi, insanlığı değiştirmeye geliyor. KPMG, dev ekonomilerin, sektörlerin ve tüketicilerin büyük değişime hazır olup olmadığını araştırdı.

KPMG, ‘Endüstri 4.0’da Yanılgılar ve Gerçekler’ adlı araştırmada sektör profesyonellerinin değerlendirmeleri doğrultusunda organizasyonların Endüstri 4.0’daki olgunluk seviyelerini karşılaştırdı. Araştırmada, herkesin i4.0 hakkında konuştuğu ve bu konuda kendi organizasyonunda çeşitli yatırımlar ve çalışmalar yaptığı, fakat çok az sayıda üreticinin Endüstri 4.0’ı organizasyonu geneline yayarak bütünsel bir işletme değeri yaratabildiği ortaya çıktı. Bulut bilişim, robotik, büyük veri, siber güvenlik ve nesnelerin interneti teknolojilerinde üreticilerin olgunluk seviyeleri yüksek ancak talep odaklı tedarik zinciri, makineler arası iletişim (M2M) ve dijital ikizleme gibi daha kritik alanlarda sadece düşük-orta düzeyde olgunluk seviyelerine erişilebiliyorlar. Birçok üretici, yatırım yapmış olduğu teknolojilerden organizasyonun belli bir alandaki sorununu çözmek için faydalanıyor, birbirinden ayrık ve dar kapsamlı projeler yürütülüyor. Bu nedenle de çok az organizasyon, yatırımlarından işletme ölçeğinde bir dönüş alabiliyor.

Daha çok yatırım başarıyı garantilemiyor

Araştırmadan çıkan sonuçları yorumlayan KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim Sektör Lideri Hakan Ölekli de gelişen teknolojinin piyasalarda yarattığı tedirginliğin cesur hamleler yapmayı güçleştirdiğini belirtti. Ölekli; “Endüstri 4.0 etrafındaki heyecan ve beklentinin çoğu, beraberinde getireceği teknolojik değişimle ilişkilendiriliyor. Oysa Endüstri 4.0’ın esas potansiyeli işletmelerin performansında yaratacağı büyük sıçrama ve organizasyon üzerindeki dönüştürücü etkisi. Araştırma için yapılan görüşmeler de Endüstri 4.0’ı sihirli bir teknolojik değnek olarak görenlerin değil performansla ilgili zorluk ve fırsatları iyi anlayıp bunları dönüşüm hedefleriyle uyumlu hale getirenlerin Endüstri 4.0 alanında lider konumda olduğunu gösteriyor. Yanlış seçimler büyük kayıpları beraberinde getirdiği gibi doğru tercihler de sektördeki yıkıcı güç olma şansını getiriyor. Endüstri 4.0 ilkelerinin temelini altı boyutta ele aldığımız araştırma, daha çok yatırımın başarıyı garantilemediğini gösteriyor. Geleneksel akla meydan okuyarak, radikal bir yenilikle piyasada başarılı olabilirsiniz” dedi.

Fırsatları zamanında yakalamak gerekiyor

Ölekli şöyle devam etti: “Endüstri 4.0 gerçekten de kaçırılmaması gereken fırsatlar içeriyor. İnovasyon, Ar-Ge ve dijital dönüşüm süreçleriyle bu sürecin içine doğru çekiliyoruz. Bu süreçte sadece kaynak ayırmak yetmiyor. İyi bir yol haritası hazırlamak gerekli. Ne gibi değişimlerin öngörüldüğüne bakmalı. Fırsatları zamanında yakalamalı. Örnek olarak hesaplamalara göre ürünlerin sadece üretimi değil pazara çıkış hızı da yüzde 25 ile yüzde 50 arasında artacak. Mühendislik giderleri yüzde 30’a kadar düşecek. Yüzde 70’e yakın tüm süreçlerde enerji tasarrufu sağlanacak. Endüstri 4.0 ilkelerini hizmetler ve iletişim ağları, strateji ve iş modeli, sistemler ve süreçler, teknoloji, finans ve risk yönetimi ile çalışanlar ve yetkinlikleri başlıklarına ayırabiliriz. Her alandaki değişimler büyük resme de bakarak iyi incelenmeli. Orta ve uzun vadeli planlar iyi yapılmalı.”

Ölekli, hazırlık planları için 5 tavsiyede bulundu:

 • Cesur olun; Endüstri 4.0 liderleri harekete geçmek için artık daha cesur davranıyor. Koşullar harekete geçmek için uygun.
 • Büyük düşünün; Endüstri 4.0’dan işletme değeri elde edecek şekilde çapraz fonksiyonlar geliştirin. Uygulama ölçeğini böylece büyütün.
 • İşe performansla başlayın ve performansla bitirin; Endüstri 4.0 planları ile performansı iyileştirerek değer yaratın.
 • Geleceği planlayın; Endüstri 4.0, aradığınız kusursuzluğu sunmayabilir. Bu amaçla stratejik yol haritanız olsun.
 • Kendinizi değerlendirin; Rakiplerle kıyas yapmayı unutmayın.

KPMG raporunda, ön plana çıkan ‘Dördüncü Sanayi Devrimi’ ile ilgili görüş ve öneriler şu şekilde sıralandı:

 • Kurumsal bir yol haritası belirlenip buna göre ilerlenmeli.
 • Kısa vadeli faydalar garantilenirken, uzun vadeli değer iyi anlaşılmalı.
 • Resmin bütünü görülmeli, işlevsel değil bütüncül düşünülmeli.
 • Kurumsal strateji ile i4.0 yol haritası uyumlu hale getirilmeli ve büyük, cesur kararlar almaya hazır olunmalı.
 • İşletme; i4.0 stratejisini mümkün kılacak kültür, teknoloji, süreçler gibi unsurları iyileştirmeye odaklanmalı.
 • Çalışan değerini artırmak, i4.0’da şirketleri bir adım ileriye taşıyacak. Sadece maliyetlerin azaltılması yeterli olmaz.
 • Piyasadaki yarış çok çetin, yetenekler birbirine yakın. Bu savaşta yaratıcı olanlar fark yaratacak.
 • Müşteri verilerinin yarattığı değer iyi anlaşılmalı ve aracıların ortadan kaldırılmasına yönelik potansiyelin farkında olunmalı.
 • Değer zinciri genelinde bir bağ oluşturulmalı ve performans iyileştirmek adına fırsatlar kollanmalı.

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın