Bilişim sektörüne süper teşvik

Bilişim sektörüne süper teşvik

TBMM ihtisas komisyonlarına 2 Şubat 2018 günü sevk edilen kanun tasarısı, yeni istihdam teşviklerini düzenliyor. TBMM’de görüşülecek tasarı, işverenleri yeni yatırımlar için özendirebilecek ilave istihdamda önemli prim ve ücret desteği öngörüyor. İmalat ve bilişim sektöründe sigortalı başına 2 bin 030 lira prim desteği geliyor.

1000

KPMG Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü İsmail Sevinç, TBMM ihtisas komisyonlarına sevk edilen yeni istihdam teşvikleriyle ilgili tasarının, önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi. Sevinç, kısa zamanda TBMM’de görüşülmesi beklenen teşvik paketi hakkında şu bilgileri verdi:

İmalat ve bilişim sektöründe 2 bin 030 TL prim desteği

  • 2018 yılı Ocak ayı başından 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak bu teşvik; imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar işe giriş tarihinden önce 3 aydır çalışmayan işsizi istihdam ederse sigorta primini işveren ve işçi payı toplamı hazineden karşılanmasını öngörüyor. Daha önceki teşviklerde olduğu aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar beyannamenin süresinde verilmesi, tahakkuk eden primlerin zamanında ödenmesi , işverenin borcu bulunmaması varsa da taksitlendirmiş olması, istenen kriterlerden.
  • Şartları itibariyle 2017 yılı içinde uygulanan teşviklere benziyor görünse de getirilen yeni teşvikteki avantaj sigorta primi işçi-işveren payının her ikisinin teşvik kapsamına girmesi ve prim desteğinin asgari ücret düzeyinde çalışanlara sağlandığı gibi prime esas kazancı, ücreti yüksek olan grubun da buna dahil edilmesi. Örneğin aylık brüt 5 bin 400 TL ücret alan bir çalışan için diğer şartların da sağlanması halinde primlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak. Yani ücret düzeyi yüksek olanlar da kapsama alınmış. Önemli ve genişletilmiş bir uygulama.
  • Yeni açılan işyerleri de teşvikten yararlanacak.2017 yılında sigortalı çalıştırmamış olsalar da yararlanacaklar. Yeni açılan işyerleri için küçük bir sınırlama var; teşvikten işyerinin kuruluşundan 3 ay sonra yararlanmaya başlayacaklar.
  • Teşvikten yararlanma süresi her sigortalı için 12 ay ile sınırlı. Genç ve kadın istihdamını daha fazla teşvik amacıyla; sigortalının yaşı 18-25 yaş aralığında erkek ve 18 yaşından büyük kadın ise ilave 6 ay daha yararlanıyor. Toplam yararlanma süresi 18 ayı buluyor. Dikkate alınması gereken başka bir konu; teşvikin 2020 yılı sonuna kadar sağlanması. Örneğin 2019 yılı Şubat ayında işe başlayan biri 18 ay yararlanma potansiyeli olsa da 11 ay yararlanabilecek. Ne kadar erken ilave istihdam olursa o kadar avantajlı görünüyor.
  • Sadece imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösterenler yararlanmayacak. Bütün iş-kollarında faaliyet gösteren işçi çalıştıran kişi ya da firmalar yaralanabilir. Yalnız imalat ve bilişim harici sektörde faaliyet gösterenler, prime esas kazancın tamamı üzerinden değil alt sınırı üzerinden bu teşvikten yararlanacak. Yani 2029.5 TL brüt ücret alan çalışanın prim yükünün tamamı hazineden karşılanacak. Ücret düzeyi asgari ücretin üzerine çıksa da -imalata ve bilişim sektöründe olduğundan farklı olarak-verilen teşvik artmayacak.

Üç kişiye kadar işçi çalıştıran imalatçıya destek

  • 2018 yılı Ocak ayı başından 2018 yılı Aralık ayı sonuna kadar sağlanacak bu teşvik, imalata yönelik 1-3 kişi arasında işçi çalıştıran işyerlerini kapsıyor.
  • Küçük işletmelerin büyümesini destekleyen son derece yerinde bir istihdam desteği olarak görünen teşvik için şartlar;
  • İşveren imalata yönelik faaliyette bulunacak. İşe başlatacağı sigortalı 18-25 yaş aralığında kayıtlı bir işsiz olacak. 2017 yılında çalıştırdığı ortalama sigortalı sayısına yeni aldığı kişi ilave olmalı. Daha önceki teşviklerde olduğu aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar beyannamenin süresinde verilmesi, tahakkuk eden primlerin zamanında ödenmesi, borcu varsa da taksitlendirilmiş olması gerekiyor. Önemli bir nokta; işveren bu teşvikten en fazla 2 kişi için yararlanabilecek.
  • Teşvik kapsamındaki sigortalılar için prime esas kazancın alt sınırın üzerinden (2029.50-tl ) primlerin tamamı (işveren ve sigortalı hissesi dahil) hazineden karşılanacak. Böylece asgari ücretlinin işverene sigorta primi maliyeti olmayacak. En cazip noktası ise daha önce işbaşı eğitim teşviklerinde gördüğümüz ücret desteği burada da var. Günlük 53,44-tl destek verilecek. Ay içinde tam çalışan asgari ücretli için ücretinin tamamının hazineden karşılanması anlamına geliyor. Ne ücret yükü var ne prim yükü. Küçük imalathaneler için çok cazip bir seçenek.
  • İşyerleri 2018 yılı Aralık dönemi dahil ücret ve prim desteğinden yararlanabilecek. 01.01.2018 tarihinden itibaren açılan yeni işyerleri bu teşvikten yararlanamayacak.  

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın