Yeni teşviklerle 2017 yatırımlarda seferberlik yılı oluyor

Teşviklerle 2017 yatırımlarda seferberlik yılı oluyor

KPMG Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Emrah Akın, son bir yıllık dönemde gerçekleşen teşvikler sayesinde 2017 yılının yatırım yılı olacağını belirtti. “Hatta o kadar çok teşvik düzenlemesi yapıldı ki yatırımcının biraz kafası karıştı” diyen Akın, KPMG Türkiye olarak Yatırım Teşviklerini Anlama Kılavuzu hazırlama gereği duyduklarını söyledi.

1000

KPMG Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Emrah Akın, hükümetin hazırladığı teşvikler sayesinde 2017’nin yatırım yılı olacağını belirterek, çok ve çeşitli teşvik düzenlemelerinin yeterince anlaşılamaması üzerine Yatırım Teşviklerini Anlama Kılavuzu oluşturduklarını kaydetti. Akın, konuyla ilgili açıklamasında “Özetle, birçok yeni teşvikin gündemde olması ülkemizin zenginleşen teşvik mevzuatı bakımından gurur verici; ancak yatırımcılar için çözülmesi gün geçtikçe zorlaşan bir problem” dedi. “22 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) da hem 2017'ye özel yeni teşvikler getiriyor hem de Cazibe Merkezleri Programı ile yatırım teşvik sistemi arasındaki bağları kuruyor ve güçlendiriyor” diyen Akın şöyle devam etti: “Yatırım teşvik sistemimizin temelinde hala 2012 Haziran'ında yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı var. Bu Karar ile yatırım teşvik sistemimizde devrimsel adımlar atıldığını söylememiz mümkün. Sistem birçok defa- tam olarak 12 kez revizyona uğrasa da halen yürürlükte ve yatırımcılar için hala çok önemli fırsatlar sunuyor. Sistemde, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın ekinde belirtilen yatırımları yine Karar'ın öngördüğü illerde yapan yatırımcılar ‘Bölgesel Teşviklerden’ yararlanabiliyor.”

Öncelikli ve stratejik yatırımlar destekleniyor

Akın, “2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘Öncelikli ve Stratejik Yatırımların Teşviki’ mekanizmaları sisteme ilk defa dahil edildi. Bu yeni sistemle hem ülkemizin cari açık sorununun çözülmesi hem de sanayimizin yüksek katma değerli üretim ve ihracata geçiş yapmasının sağlanması amaçlanıyordu” dedi.

Öncelikli yatırım olarak tespit edilen yatırımların Türkiye'nin neresinde yapılırlarsa yapılsınlar; 5. Bölge illeri için öngörülen teşviklerden yararlanabildiğini aktaran Akın, şu bilgileri verdi: “Bu teşvikleri, KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, 7 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği, % 40 yatırıma katkı oranı ile %80 oranında vergi indirimi, 700 bin TL'ye kadar faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi olarak özetlememiz mümkün. Belirlenen şartları sağlayan bir yatırım, stratejik yatırımlara sağlanan KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti, 7 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği, % 50 yatırıma katkı oranı ile % 90 oranında vergi indirimi, yatırım tutarının %5'ini geçmemek kaydıyla azami 50 milyon TL'ye kadar faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi önemli teşviklerden yararlanabiliyor.”

Cazibe Merkezleri Programı

“Cazibe Merkezleri Programı" ile de bilgi veren Akın, “678 sayılı KHK ile Kasım'da hayatımıza girdi. Program, görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hayata geçiriliyor. 2016/9596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile programın belirlenen 23 ilde uygulanacağı açıklandı” dedi.

Akın şöyle devam etti: “Cazibe Merkezleri Programı'nın uygulanacağı illerde oldukça geniş bir teşvik paketinin uygulanacağı anlaşılıyor. Program kapsamında yatırımcılara; danışmanlık hizmeti desteği, anahtar teslim fabrika binası yapım desteği, faizsiz yatırım kredisi desteği, faiz indirimli işletme kredisi desteği, üretim tesislerini taşıma desteği gibi destekler verilecek. Altını çizelim, program kapsamında "çağrı ve veri merkezleri" için de son derece önemli destekler öngörülüyor. Programı, bu tip teşvik programlarında pek görmediğimiz üzere, Kalkınma Bankası yönetiyor. Bu arada belirtelim, Şubat'ın sonuna yaklaştığımız bugünlerde henüz konu hakkında ilk başvurular toplanıyor.”

Akın’ın teşviklerle ilgili verdiği bilgiler şu şekilde sıralandı:
 

Cazibe Merkezleri Programı

Cazibe Merkezleri Programı (CMP) çok büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 23 ilde uygulanıyor; dolayısıyla bu illerin büyük bölümü 6. Bölge teşviklerinden yararlanabiliyor. 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile birlikte, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Malatya ve Tunceli'de OSB'de yapılacak yatırımlar ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer almayan Kilis'te OSB'de yapılacak yatırımlar da yatırım teşvik sistemi içinde 6. Bölge desteklerinden yararlanacaklar. Bu desteklerden yararlanacak olan Kilis dışındaki iller ayrıca Program bünyesindeki teşviklerden de yararlanacaklar. Bu adım, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermede ve Program kapsamındaki illere yatırım çekmede son derece önemli. 6. bölgede bölgesel teşviklerden yararlanacak bir yatırımcı; KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, 10 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi ve SGK işçi payı desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi stopajı desteği, %50 yatırıma katkı oranı ile %90 oranında vergi indirimi, 900 bin TL'ye kadar faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi gübi desteklerden yararlanabiliyor.

Cazibe Merkezleri Programı’na ek teşvikler

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki İllere Taşınan Yatırımcıya Ek Teşvik Geliyor. Cazibe Merkezleri Programı uyarınca, halen faaliyette bulunan üretim tesisini Program kapsamındaki illere taşımak isteyen yatırımcılara ‘Üretim Tesislerini Taşıma Desteği’ verilecek. 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu yatırımcılara ek destekler de öngörülüyor. Buna göre Program kapsamındaki illere taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartları sağlanmaması durumunda; 4. ve 5 bölge illerine taşınan tesisler, bölgede geçerli olan Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden; 6. bölge illerine taşınanlar ise Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden yararlanabilecek. Bu illere taşınıp ilave yatırım yapan yatırımcılar -asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlanması şartıyla- yukarıdaki desteklere ek olarak Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve vergi İndirimi desteğinden" de faydalanabilecek. Bu adım, faal tesislerin bölgeye taşınmasını cezbetme bağlamında çok önemli. Özellikle tekstil gibi emek yoğun sektörlerin bölgeye olan iştahını artıracaktır.

Çağrı ve Veri Merkezi yatırımlarına özel destek

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yapılan ‘Çağrı ve Veri Merkezi’ Yatırımları Bölgesel Teşviklerden yararlanacak.Cazibe Merkezleri Programı hakkındaki 2016/9596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 18. maddesinde de belirtilen bu husus şimdi yatırım teşvik sistemin ana düzenlemesi olan 2012/3305 sayılı Karar'a da ekleniyor. Buna göre, Program kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanabilecek.

İmalat Sanayi’ne de önemli teşvikler geliyor

2017'de Yapılacak İmalat Sanayi Yatırım Harcamalarına Önemli Teşvikler Geliyor!2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2017 ila 31 Aralık 2017 arasında yapılacak teşvik belgesi kapsamında imalat sanayine yönelik yatırım harcamalarına çok önemli ek destekler sağlanacak;

  • Bu yatırımlar kapsamında yapılan bina inşaat harcamalarında yatırımcılara ‘KDV iadesi"’ yapılacak. Bu konuya ilişkin temel hüküm 6770 sayılı Kanun ile KDV Kanunu'na geçici 37. madde olarak eklenmişti. Şimdi teşvik sisteminin ana düzenlemesi olan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na da ekleniyor. Buna göre, yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi yatırımcıya iade edilebilecek.
  • Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında ‘vergi indirimi’ desteğinde uygulanacak ‘yatırıma katkı oranları’ her bölgede geçerli olan orana 15 puan ilave edilerek uygulanacak.
  • ‘Vergi indirimi oranı"’ ise tüm bölgeler için %100 olarak uygulanacak, yani yararlanabilecek bir yatırım teşvik tutarı varsa bu tutar kurumlar vergisi tutarının tamamına kadar kullanılabilecek ve ilgili dönemde hiç vergi ödenmeyecek.
  • Bu kapsamdaki harcamalar için, yatırıma katkı tutarının tamamı, yatırım döneminde ‘yatırımcının diğer faaliyetlerinden"’ elde ettiği kazançlara uygulanacak.

İnşaatta KDV iadesi sürekli hale gelmeli

Muhtemel bir ekonomik yavaşlamanın görülebileceği 2017 için atılmış önemli adımlardan birisi daha olan bu adımın yatırımcılar açısından oldukça kıymetli olacağını belirtmekte yarar var. Ancak özellikle bina inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulamasının sürekli hale getirilmesinde büyük yarar olduğunun da altını çizelim.

Maliye politikası, yatırımlar ve büyüme için devrede

2017'de bütçe giderleri 645,1 milyar TL, bütçe gelirleri ise 598,3 milyar TL olarak planlanıyor. Özetle, 2017 yılsonunda 46,9 milyar TL bir ‘bütçe açığı’ öngörülüyor. 2016'nın 29 milyar TL civarında bütçe açığı ile kapandığı düşünülürse; 2017'de bütçe açığında neredeyse %60'lık bir artış olacak diyebiliriz. Bütçe açığında 2017'de planlanan bu artış; kamu kesiminin bu yıl "maliye politikaları" ile daha çok ekonominin içinde olacağına işaret ediyor. Her gün yenisini duyduğumuz bu teşvik düzenlemeleri de bunu doğruluyor. Özetle, "maliye politikası" 2017'de yatırımlar ve ‘büyüme’ için devrede olacak diyebiliriz.”

Daha detaylı bilgi için:

Figen Tahiroğlu Würsching

Kurumsal İletişim, Lider

Tel: +90 216 681 90 00

ftahiroglu@kpmg.com

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın