‘Cazibe merkezine’ 10 süper destek

‘Cazibe merkezine’ 10 süper destek

Türkiye’nin yatırım cazibesini hem ulusal hem de uluslararası yatırımcı nezdinde artırmak için son dönemde düzenlenen teşvik mekanizmalarına bir yenisi eklendi. Geçen hafta resmen sisteme giren ‘Cazibe Merkezleri Programı’, seçilecek bölgelerde anahtar teslim fabrika yapımından üretim tesisini bu illere taşımaya kadar oldukça geniş bir teşvik paketinin uygulanmasını sağlayacak.

1000
‘Cazibe merkezine’ 10 süper destek

KPMG Türkiye Vergi bölümü Şirket Ortağı Emrah Akın, 678 sayılı KHK ile yürürlüğe giren ‘Cazibe Merkezleri Programı’nı anlattı. Akın, Türkiye’nin daha az gelişmiş bölgelerindeki yatırım ortamını canlandırıp istihdam, üretim ve ihracatı artırmayı ve böylece bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlayan programın, hangi ilde hangi desteğin uygulanacağı konusunun ayrı bir Bakanlar Kurulu kararı ile belirleneceğini kaydetti.

Akın, “Türkiye'nin 2023'te 500 milyar dolar mal ve 150 milyar dolar hizmet ihracatı yapan ve kişi başına milli geliri 25 bin dolar olan bir ekonomiye ulaşabilmesinin en önemli anahtarlarından biri, çekeceği doğrudan uluslararası yatırımla ulusal yatırımları artırmak olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Emrah Akın, ‘Cazibe Merkezi’ olarak belirlenen illere yapılacak yatırımlara sağlanacak 10 önemli desteği şöyle sıraladı:

 • Danışmanlık hizmeti desteği,
 • Anahtar teslim fabrika binası yapım desteği,
 • Faizsiz yatırım kredisi desteği,
 • Faiz indirimli işletme kredisi desteği,
 • Halen faaliyette bulunan üretim tesisini Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illere taşımak isteyen yatırımcılara üretim tesislerini taşıma desteği,
 • Hazine taşınmazlarının ‘çağrı merkezi ve veri merkezi’ yapımı için tahsisi,
  Kamuya, mahalli idarelere, KİT’lere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait atıl durumdaki kamu binalarının çağrı ve veri merkezi olarak kullanımı için tahsisi,
 • Çağrı ve veri merkezi binası yapım desteği,
 • Çağrı ve veri merkezlerinde ihtiyaç duyulan telekomünikasyon altyapısı için çağrı ve veri merkezleri yatırım desteği,
 • Veri merkezleri için ayrıca enerji desteği.

 

Kalkınma Bankası şirketlere iştirak edebilecek

Sağlanacak desteklerin, Hazine Müsteşarlığı bütçesinden Türkiye Kalkınma Bankası’na aktarılacak kaynaktan karşılanacağını belirten Akın, şu bilgileri verdi:

 • Banka, program kapsamında arsa temini, altyapı işleri ve bina inşaatı ile ilgili iş ve işlemler için söz konusu kaynağı, öncelikle kurulacak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, il özel idarelerine, belediyelere olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına veya organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine kullandırabilecek.
 • Yeni yatırım projeleri için veya yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş, kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için yatırım ve işletme dönemi destekleri sağlayabilecek.
 • Banka, program kapsamındaki illerde şirketlere iştirak edebilecek, şirket kuruluşlarında öncülük üstlenebilecek.
 • Program kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar kapsamında, kuruldukları bölgenin bölgesel teşviklerinden, herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın söz konusu kararlarda belirtilen usuller çerçevesinde faydalandırılacaklar.
   

Daha detaylı bilgi için:

Figen Tahiroğlu Würsching

Kurumsal İletişim, Lider

Tel: +90 216 681 90 00

ftahiroglu@kpmg.com

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) bir İsviçre kuruluşudur. KPMG ağına üye olan bağımsız şirketler, KPMG International’a bağlıdır. KPMG International’ın müşterilere sunduğu herhangi bir hizmet yoktur. Hiçbir üye şirketin KPMG International’ı veya bir başka üye şirketi, aynı şekilde KPMG International’ın da hiç bir üye şirketi üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı ya da bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur. Tüm hakları saklıdır.

Bize ulaşın