Varlık Fonu her yıl büyümeye % 1,5 katkı ve 150 bin istihdam sağlayacak

Varlık Fonu her yıl büyümeye katkı sağlayacak

TBMM’de kabul edilen Türkiye Varlık Fonu kurulmasına dair kanun geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Varlık Fonu’nun, her yıl ilave yüzde 1,5 büyüme katkısı sağlaması hedefleniyor. Bu yılda 100-150 bin yeni istihdam demek.

1000
Varlık Fonu her yıl büyümeye % 1,5 katkı ve 150 bin istihdam sağlayacak

Türkiye’deki kamuya ait çeşitli varlıkların belirli kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olarak yönetilebilmesi amacıyla kurulan Varlık Fonu Kanunu’ndaki düzenlemeleri KPMG Türkiye Vergi Bölümü Başkanı, Şirket Ortağı Abdulkadir Kahraman yorumladı. Kahraman, diğer ülke uygulamalarında olduğu gibi, Varlık Fonu ile ‘kalkınmanın lokomotifi olan reel sektör yatırımlarına, stratejik sektör, şirket ve projelere uzun vadeli kaynak sağlanması yoluyla kalkınmanın hızlandırılması, ekonomide sürdürülebilir büyüme oranlarının yakalanması ve ekonomik istikrarın sağlanmasının’ amaçlandığını hatırlattı. Varlık Fonu düzenlemesiyle önemli bir istihdam hedefi ortaya konduğunu vurgulayan Kahraman şöyle konuştu:

“Daha somut bakıldığında, TVF ile gelecek 10 yılda her yıl ilave yüzde 1,5 büyüme katkısı vermesi, sermaye piyasalarının büyüme ve derinleşmesinin hızlandırılması, yapılacak yatırımlar ile istihdam sağlaması ve büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu artırılmadan finansman sağlanması hedefleniyor. İstihdam açısından bakıldığında; her bir yıldaki ilave yüzde 1,5 büyüme her yıl için yaklaşık 100-150 bin arasında yeni istihdam demektir. Bu, 10 yılda 1-1,5 milyon yeni istihdam anlamına geliyor.”
 

Türkiye Varlık Fonu ve Süper Teşvik …

Abdulkadir Kahraman, Türkiye Varlık Fonu’na sağlanan vergi teşviklerini ise şöyle sıraladı:
“6741 sayılı Kanun ile çok önemli ‘vergi muafiyet ve istisnaları’ getirilmiş durumda. Buna göre, kurulan şirket, Türkiye Varlık Fonu, ’şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonların hepsi;

 • Gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor. Söz konusu muafiyet sadece elde edilen safi kazanca değil, aynı zamanda safi kazancın elde edilmesi sırasında yapılacak Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamındaki stopaj veya kesintileri de kapsıyor.
 • Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetlerinden muaf. Ancak, bu muafiyet, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisini kapsamıyor.
 • Kuruluş ve tescil işlemleri ile esas sözleşmesinin tescil ve ilan işlemleri de dâhil olmak üzere faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kâğıtlar damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri her türlü harçtan istisna.
 • Nakden veya hesaben BSMV mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile lehe aldıkları paralar BSMV’den istisna.
 • Her türlü kredi kullanım işlemleri KKDF’den istisna
 • Şirket tarafından kurulacak varlık kiralama şirketleri Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan varlık kiralama şirketlerine tanınan tüm hak, istisna, indirim ve muafiyetlerden yararlanacak
 • Kurulan varlık kiralama şirketleri, ihraç etmiş oldukları menkul kıymetlere ilişkin, ihraççıların tabi olduğu Borsa İstanbul A.Ş.’ye ödenmesi gereken kayıt ücreti ve kotasyon ücretinden muaf
 • Varlık ve hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna
 • KDV’den istisna edilen işlemler bakımından bu kurumlar tarafından alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin indirimine imkân veriliyor.
   

Daha detaylı bilgi için:

Figen Tahiroğlu Würsching

Kurumsal İletişim ve Pazarlama, Kıdemli Müdür

Tel: +90 216 681 90 00

ftahiroglu@kpmg.com

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın