2023’de Ar-Ge’nin GSYH’ya oranı üç kat artacak

2023’de Ar-Ge’nin GSYH’ya oranı üç kat artacak

KPMG Türkiye’nin liderliğinde Avrupa’daki 19 ülkeden 300 firmanın katılımı ile gerçekleştirilen KPMG İnovasyon Araştırması sonuçları, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’da gerçekleştirilen Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri toplantısında açıklandı.

1000

KPMG Türkiye’nin liderliğinde gerçekleştirilen ve geçtiğimiz ay tamamlanan KPMG İnovasyon ve Girişimcilik Araştırması’nın sonuçları açıklandı. KPMG Yönetim Danışmanlığı Direktörü Saip Eren Yılmaz, raporun öne çıkan sonuçlarını, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’da gerçekleştirilen Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri toplantısında sundu.  Saip Eren Yılmaz’ın “AR-GE ve İnovasyonda Başarı Faktörleri – KPMG İnovasyon Araştırması 2016” başlıklı sunumu, Türkiye’nin inovasyon konusundaki durumunu karşılaştırmalı olarak ortaya koydu.

KPMG İnovasyon Araştırması’nda, firmaların Ar-Ge ve inovasyon alanındaki yönetimsel ve stratejik tercihlerinin, finansal performansları üzerindeki etkileri incelendi.  Finansal sonuçlar üzerinde en yüksek etkiye sahip olan başarı faktörleri tanımlandı. Bu araştırma ile tespit edilen başarı faktörleri açısından yerli firmalar Avrupa’daki emsalleri ile kıyaslanarak ülkemizin Ar-Ge etkinliği bakımından niteliksel olarak gelişim ihtiyacı olan alanlara ışık tutuldu. 

İnovasyon alanındaki en etkili veri seti elde edildi

Saip Eren Yılmaz, araştırmayla ilgili olarak “Bu araştırma ile inovasyon alanındaki en güncel ve geniş kapsamlı veri seti elde edildi. Araştırmamız sonucunda inovasyon ve girişimciliğe ilişkin yönetimsel ve stratejik tercihlerin, finansal sonuçları nasıl etkilediği ölçümlendi. Ayrıca, önümüzdeki yıllara ilişkin teknolojik eğilimler tespit edildi” şeklinde konuştu. 

Türkiye ve Avrupa’nın kıyaslaması yapıldı

Yılmaz,  “Araştırmada Yeni Fikirlerin Finansmanı İşbirlikleri, Teknoloji Trendleri, Organizasyon Modelleri, İnovasyon Yönetimi, Mali Sonuçlar, Operasyonel Sonuçlar, İş Modelleri ve İnovasyon Modelleri konularını ele aldık. Firmaların büyümeleri ve satışlarına inovasyonun etkilerini ölçmeye çalıştık. Uzun vadede Türkiye ve Avrupa kıyaslaması ile ülke olarak bu konudaki durumumuza ışık tuttuk” dedi. 

Ar-Ge’nin GSYH’deki payı artıyor

Yılmaz şu bilgileri verdi: “ArGe’ye aynı miktarda fon ayıran firmalar arasında finansal olarak daha başarılı olanların bazı ayırt edici ortak özellikleri bulunuyor. Bu firmalar daha uzun vadeli düşünüyorlar. Bu durumu, henüz el değmemiş bir geleceği yaratmak ve şekillendirmek olarak tanımlayabiliriz. Daha geniş ve niteliksel olarak çeşitlendirilmiş proje portföyleri ile yola çıkıyorlar. Böylelikle ticari ve teknolojik riskleri dağıtıyorlar. Portföy çeşitliliği özellikle kritik bir konu. Çünkü iş modeli inovasyonu, daha önce farkına varılmamış yeni ihtiyaçları keşfetmek açısından çok önemli.”

Ar-Ge’de başarının önündeki engeller

Yılmaz son olarak şu bilgileri verdi: “Madalyonun bir de diğer yüzü var; araştırmamıza katılan 300 firmayı aynı yaklaşımla incelediğimizde, finansal olarak kötü sonuçlar alan firmaların da bazı ayırt edici ortak özellikleri olduğunu görüyoruz. Bu özellikleri hijyen faktörleri olarak tanımlıyoruz. Aslında bu faktörler, gidermediğiniz takdirde başarıyı riske atan ancak gidermeniz durumunda başarıyı garantilemeyen faktörler. 

Birinci ve en güçlü hijyen faktörü olarak Ar-Ge etkinliğini sağlamaya yönelik kolaylaştırıcı araçların ve alt yapının eksikliği karşımıza çıkıyor. Bu durum Ar-Ge kaynaklarının katma değeri düşük aktivitelerle meşgul edilmesine, günlerin genelde yangın söndürme halinde geçmesine ve koordinasyonun imkansızlaşmasına yol açıyor. Diğer 3 hijyen faktörünün etki mekanizması ise oldukça aşikar. Ar-Ge’ nin tamamen teknik bir işlev olarak algılanması, pazardan ve müşteriden kopuk olması. Üst yönetimin yönlendirilme ve desteğinin düşük olması. Yüksek personel devir hızı.”

KPMG Hakkında

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan ve sektöründeki
en büyük dört uluslararası şirketten biri olan KPMG, geçmişi 1867 yılına
dayanan, üye firmalar ağı sistemiyle 155 ülkede, 162 bin çalışanıyla finansal
hizmetler, tüketici ürünleri ve endüstriyel sektörlerden, gıda, perakende,
enerji, telekomünikasyon, kimya gibi pekçok sektöre danışmanlık hizmeti
veriyor. KPMG Türkiye ise İstanbul merkez ofisinin yanısıra Ankara ve İzmir
ofisleriyle, 1982 yılından beri 1000 çalışanıyla her sektörden 2000’in üzerinde
firmaya sektörler özelinde hizmet verirken, rekabette ihtiyaç duydukları
endüstriyel trendler hakkında değer yaratan çözümler sunuyor.
Detaylı bilgi için www.kpmg.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

 

Bilgi İçin: 

MPR İletişim Danışmanlığı 

Banu Kurt, (212) 438 63 50 /117 bkurt@mpr.com.tr

Aslı Meci, (212) 438 63 50 / 121  ameci@mpr.com.tr

Daha detaylı bilgi için:

Figen Tahiroğlu Würsching

Kurumsal İletişim ve Pazarlama, Kıdemli Müdür

Tel: +90 216 681 90 00

ftahiroglu@kpmg.com

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın