Sektörel Bakış - Telekomünikasyon

Sektörel Bakış - Telekomünikasyon

KPMG Türkiye’nin Sektörel Bakış serisinin telekomünikasyon sektör değerlendirmesi yayımlandı.

1000
Sektörel Bakış - Telekomünikasyon

Türkiye ekonomisi 2014’ün başından 2016 yılının 3. çeyreğine kadar düzenli bir büyüme trendi sergiledi, ancak sonrasında daralma kaydetti. Telekomünikasyon sektörünün ise aynı dönemde hiç daralmadığı dikkat çekiyor; 2013’ten başlayarak 2016’nın 3. çeyreğine kadar geçen dönemde sektörün gelirleri TL bazında düzenli bir artış gösterdi. Sadece 2016 yılı değerlendirildiğinde, sektörün büyümesinin her 3 çeyrekte de pozitif ve GSYİH büyümesinden fazla olması, sektörün gücünü gösteriyor. 2016 yılında ülkemizde üretilen hasılanın %2,4’ü telekomünikasyon sektöründen kaynaklandı.

2016 yılında telekomünikasyon sektörünün gelirleri, elektronik haberleşme abone sayıları, internet kullanımı, mobil iletişim pazarı abonelik payları, ve sektörde dış ticaret konularının yer aldığı çalışmada, sektörün 2017 beklentilerine de yer veriliyor.
 

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) bir İsviçre kuruluşudur. KPMG ağına üye olan bağımsız şirketler, KPMG International’a bağlıdır. KPMG International’ın müşterilere sunduğu herhangi bir hizmet yoktur. Hiçbir üye şirketin KPMG International’ı veya bir başka üye şirketi, aynı şekilde KPMG International’ın da hiç bir üye şirketi üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı ya da bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur. Tüm hakları saklıdır.

Bize ulaşın