İnovasyon ve startup’lar ülke ekonomileri için oldukça önemli bir büyüme motoru haline geldi. Teknolojik gelişmeler sayesinde girişimciler, ufak ekiplerle yola çıkıp, çok ciddi ciro elde eden şirketler haline geliyor.

KPMG Türkiye olarak girişimcilerin yeni fikirlerini başarılı şirketlere dönüştürmesinin önemini anlıyoruz. İnovasyon döngüsü hızlandıkça, kurucular yeni fikirlerle pazara giriş yapmak için hazırlanırken bir takım zorluklarla karşılaşabiliyor. Sermaye toplamak, doğru yetenekleri çekmek, müşteri edinmek ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamak, maksimum başarıyı sağlamak için kritik önemde. 

KPMG Türkiye olarak, kırk yıl boyunca sunduğumuz sayısız hizmet sonucunda edindiğimiz tecrübeler ve 150 ülkeyi aşan küresel ağımız sayesinde startup’ların gelişim ve başarı yolculuğunda onların yanında olmayı amaçlıyoruz.

Hazırladığımız “Start-up Başarı Rehberi” çalışmasında; strateji, finans, hukuk, vergi ve muhasebe alanları başta olmak üzere startup’ların girişim yolculuğu boyunca ihtiyaç duyacağı başlıca konuları ele aldık. Çalışmamızla startup ekosistemine aksiyona dönüştürülebilir içgörüler sağlayarak, katkı sunmayı amaçlıyoruz.

Değer önerinizi ortaya koyun

Startup şirketleri, değişen küresel dinamikler ile bir ülkenin ekonomisinin büyümesi ve inovasyonun gelişmesi için önemli rol oynamaktadırlar. Startup şirketleri, merkezlerine koydukları inovatif ürün önerileri ile küçük ekiplere rağmen hatırı sayılır başarılara imza atmaktadır. Değer önerilerinin temelinde de şirketlerin ve bireylerin problemlerini, yeni iş modelleri veya yıkıcı teknolojiler ile çözmek yer almaktadır.

Yatırımcıların temel anlamda odaklanacağı aşağıdaki konulara stratejik planınız kapsamında yer verebilirsiniz. Genelden özele bir anlatım ile büyük resim de yatırımcılara aktarılmalıdır:

Şirketin ve şirket yöneticilerinin sektör deneyimi ve girişim süresince elde ettikleri başarılar

Pazar fırsatları, pazarda halihazırda bulunan rakip firmaların stratejik konumları ve pazar payları

Satış ve pazarlama stratejileri ile birlikte fiyatlandırma ve müşteriye erişim stratejileri

Startup geliştirme sürecindeki kilometre taşları

Şirketin beklenen satış ve karlılık rakamları, gerekli sermaye ve çıkış stratejileri gibi şirket finansalları

Yönetim ve teknik ekibin yetkinliği

Şirket yapınıza karar verin

Startup’ınızı kurma, aşamasında tüzel kişiliğinizin türünün seçimi girişiminizin temellerini atmak adına önemli bir role sahiptir. Sermaye miktarı, ticari risk, iş hacmi, ortaklık yapısı gibi unsurları dikkate alarak kurulacak bir şirket tipi ile; vergilendirme, hisse devirleri, ortaklık sorumlulukları alanlarında avantajlı bir pozisyon yakalamak girişiminizin değerini en iyi noktaya getirmek adına önemlidir.


Av. Onur Küçük
KP Law


Muhasebe ve raporlama süreçleri

Markanızı oluşturun

Startup’ınızın pazara giriş aşamasından pazarda, önemli bir oyuncu haline gelmesine kadar geçen süreçte etkili bir marka stratejisi olmalıdır. Fikrin ilk ortaya çıktığı andan itibaren doğru bir marka stratejisi oluşturulması ajandanın en üstünde yer alan konulardan biridir. Doğru marka stratejisi ile ilişkili bir kurumsal kimlik tasarımı, şirketin söylemlerinin profesyonel olması, sosyal mecralarda verdiği mesajlar bir bütündür. Söz konusu konuları içeren güçlü bir marka yönetimi, müşterilerinizin şirketinizi nasıl algılayacağını şekillendirir. Etkili bir markalaşma süreci için sistematik bir planlama ve uygulama gerekir.

Markalaşma süreci için sistematik planlama ve uygulama nasıl olmalıdır?

Rekabet eksenini analiz edin

Hedef kitlenin tanımlandığı, doğrudan ve dolaylı rakiplerin araştırıldığı bir pazar araştırması, markanın konumlandırılması için kritiktir. Bu kapsamda asgari olarak iyi bir pazar araştırması sistematik ve sürekli bir şekilde yapılmalıdır.

Amacınızı tanımlayın ve misyonunuzu oluşturun

Her güçlü marka, finansal hedefleri ile finansal olmayan amaçlarını harmanlayarak varlığını sürdürür. Girişiminizin amacı, varoluş amacınızı bildirirken, misyonunuz ise paydaşlarınıza verilen mesajı şekillendirmektedir. Misyonunuz müşterilerinizde bir duygu ortaya çıkarmalı ve değerleriniz ile örtüşmelidir. Etkili bir misyon oluşturmak ve içselleştirme için yeterli zaman harcadığınıza emin olun.

Markanızı rekabet ekseninde farklılaştırın

Marka amacınızı ve misyonunuzu tasarlarken startup’ınızın diğer şirketlere göre nasıl farklılaştığına odaklanın. Güçlü markalaşma; konumlandırma ve değer yaratmak için etkili bir araçtır. Markanız özgünlüğü ve ortaya koyduğu inovatif ürün ve hizmetler ile bir bütündür. Startupların geçmişinde birbirine benzer ürün ve hizmet ortaya koyan birçok şirket bulunmakla birlikte, rakiplerin fiyat dışında hangi alanda ayrıştığını anlamak önemlidir.

Marka isminizi seçin

İyi ürün ve hizmet, maksimum düzeyde müşteri memnuniyeti ve güçlü marka mesajı Startup’ınızın başarısı için kritik önem taşıyan faktörlerdir. Çarpıcı bir marka isminin önemi de gözden kaçmamalıdır. Marka adı oluşturulurken, girişimin değer önerisi ortaya konmalı ve özgün bir isim tasarlanmalıdır. Kısa ve anlaşılabilir bir marka, girişiminizin müşteriler tarafından daha kolay hatırlanmasını sağlayacaktır.

Görsel kimliğinizi oluşturun

Görsel marka kimliği veya kurumsal kimlik; logolar, reklamlar, broşür ve satış materyalleri, web sayfası, kartvizitler ve ürün paketlemeleri gibi görsel ifadelerin devamlı kullanılması ile geliştirilmektedir. Markanızın görsel kimliğini inşa ederken, genel görüntü ve tasarımların marka değerleri ve kimliğiyle örtüşmesine özen göstermelisiniz.

Markalaşmanız müşterilerinizin markanızla yaşadığı deneyime bağlıdır

Markalaşma, slogan ve kurumsal kimlikten çok daha öteye gitmektedir. Pasif (örnek: herhangi bir web sitesini okuyan müşteri) veya aktif (örnek: bir satış elemanı ile etkileşime giren müşteri) olması fark etmeksizin her etkileşim müşterinin zihnindeki marka algısını şekillendirmektedir.

Purple banner
Start-up Başarı Rehberi

Raporun tamamı için >

Vergi planlamanızı yapın

Vergileme konusu işinizin başarıya ulaşmasında ve mali açıdan sağlıklı bir yapının oluşturulmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu açıdan bakıldığında oluşumun daha ilk aşamalarında konusunda uzman vergi danışmanlarından görüş alınması, ileride karşınıza çıkabilecek ciddi vergi yüklerinden kaçınılması ve teşviklerden yararlanılarak vergi yükünün optimize edilebilmesi açılarından tavsiye edilmektedir.

Devlet teşviklerinden yararlanın

KOSGEB Destekleri

Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

İhracat Destekleri

Tübitak Destekleri

Teknoloji Geliştime Bölgeleri Destekleri

Yatırım Teşvik Sistemi Destekleri

Yurt dışına açılın

Potansiyel yatırımcılar ile yapılan görüşmeler sırasında, startup şirketinin büyüme gösteren uluslararası pazarlarda varlığının sorgulanması muhtemeldir. Uluslararası operasyon ve müşteri fırsatları iyi bir yatırım potansiyeli doğurmaktadır; karlılık ve marka bilinilirliğini artırmak için fırsat yaratmaktadır.

Veri ve teknolojiden faydalanın

Teknolojinin günümüzdeki değişim hızı zaman zaman kurumsallaşmış şirketlerin bu hıza ayak uyduramamasına yol açmaktadır. Bu durum gerek büyük kurumsal yapının bozulamamasından gerekse değişecek yapı sonucu etkilenecek çok fazla sayıda insan olmasından kaynaklanmaktadır. Kurumlar sektörün bir adım önünde olmak ya da sektörün içinde kalmak istiyorsa, iş modellerini yeniden şekillendirmeli, yeniden düşünerek tasarlamalı ve teknolojiyi bir pazar bozucu güç olarak kullanmak için geleneksel taktiklerin ötesine geçmeye çalışmalıdır.

Purple banner
Start-up Başarı Rehberi

Raporun tamamı için >

Denetim ve uyum gereksinimlerini yerine getirin

Birçok şirket için denetim genellikle bir dış yatırım ile gerekli olur. Diğer zamanlarda, dönüm noktası sermayedar ve danışmanlarının potansiyel bir halka arz veya başka bir çıkış stratejisi gibi şirket gelişiminin bir sonraki aşaması için zemin hazırlamayı düşünmesinde gerçekleşir.

Kurumsal yönetiminizi geliştirin

Kurumsal yönetim yaklaşımıyla birlikte çalışanlarınız, yatırımcılarınız ve müşterileriniz de dahil olmak üzere tüm paydaşlarınızın çıkarlarının dengelenmesi ve bütün olarak ele alınması hedeflenir. Güçlü kurumsal yönetim uygulamalarının dürüstlük, adalet, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini beraberinde getirmesiyle birlikte şirket kültürünüz de şekillenir. Bu kritik süreci şirketinizin erken dönemlerinde ele almanız; yönetiminizin yeniliklere odaklanması ve müşterilerinize daha iyi ürün/hizmet sunabilmeniz adına gerekli esnekliği de sağlar.

KPMG Türkiye size nasıl yardım edebilir?

KPMG Private Enterprise danışmanları olarak, start-upların cesur ve girişimci ruhunu kaybetmesine izin vermeden ihtiyaç duydukları her alanda hizmetlerimizi sunuyoruz. Sizler yeniliklere odaklanırken, bizler de start-up ekosistemine yönelik derin tecrübemiz ile işinizin sorunsuz büyümesine yardımcı oluyoruz.


Purple banner
Start-up Başarı Rehberi

Raporun tamamını indirin.

Bizimle iletişime geçin