KPMG; teknoloji, medya ve telekomünikasyon (TMT) sektöründe veri görünümünü anlamak adına Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerinde görev alan 300 TMT lideri arasında bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, TMT şirketlerinin veri kaynaklarından henüz tam anlamda verim sağlayamadığını ve geçtiğimiz iki yıldan bu yana yapılan yatırımların optimizasyonu için güçlü bir fırsat bulunduğunu gösteriyor.

Veri, kişiselleştirmenin bir seçenekten ziyade zorunluluk olduğu bir dönemde şirketlerin müşterilerini anlaması ve hizmet vermesi için en önemli araçlardan biri. Şirketler, verinin sağlayacağı içgörüyle yeni pazara giriş stratejileri geliştirebilir, yeni gelir kaynakları keşfedebilir veya rakiplerinden pazar payı alabilir. Teknoloji, medya ve telekomünikasyon da veriye yakın çalışan sektörlerin ön sıralarında yer alıyor. Örneğin; Microsoft Teams 2020 yılının Nisan ayında bir gün içerisinde 2,7 milyar dakika toplantı yapılmasıyla rekora imza atmıştı. Bu seviye, 16 Mart günü gerçekleştirilen 900 milyon adet toplantıya kıyasla yüzde 200’lük ciddi bir artışa işaret ediyor. Şirketler daha hızlı ve doğru karar vermelerini destekleyecek hizmetlere, rekabet avantajı sağlayacak yeni yöntemlere eskisinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Bu noktada veri stratejisi ve yönetişimi gibi katma değer sağlayan hizmetler öne çıkıyor. Araştırma sonuçlarına baktığımızda, şirketlerin rekabet gücü kazanmak için veri yatırımlarını gözden geçirdiğini görüyoruz. Veriye yaptıkları yatırımın kısa sürede kazanca dönüşeceğini düşünenlerin oranı da yüksek. 

Araştırmada öne çıkan bulgular aşağıdaki gibi:

  • Araştırmaya katılan şirketlerin çoğu veri yönetimi için bulut teknolojisini standart hale getirmek ve veriyi bağlantılı hale getirmek üzere altyapı yatırımları planlıyor.
  • Müşteri verilerinden tam anlamda faydalandıklarını belirtenlerin oranı yalnızca yüzde 32.
  • Yüzde 57’lik kesimin kurum genelinde belirli bir veri stratejisi bulunmuyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin yalnızca yüzde 23’ü verinin yapay zeka ve makine öğrenimi araçlarına erişimi olan bir bulut sisteminde depolandığını bildirdi.
  • Araştırmaya göre şirketlerin yüzde 44’ü veri stratejilerini birkaç alanda uygulamaya geçirdi. Katılımcıların yüzde 29’unun şirket genelinde kapsamlı bir veri stratejisi bulunurken; yüzde 18’lik bir kesim ise veri stratejisine gelecekte yatırım yapmayı planlıyor.
  • Şirketlerinin veriden para kazanma, veri yönetimi ve mimarisi ve veri kalitesi açısından dünya standartlarını yakaladığını belirtenlerin oranı yüzde 10’dan düşük.
  • Veri yatırımları için 10 ila 100 milyon ABD Doları arasında harcama yapanların oranı yüzde 66. Yarısından fazlası, mevcut veri yatırımlarının uzun vadeli gereksinimlerinin üzerinde olduğunu düşünüyor.
  • TMT şirketlerinin yarısından fazlası, veri yatırımlarında yüzde 25’lik bir artış uyguladıklarında, performans verimliliğinde ve diğer göstergelerde yüzde 4 veya daha fazla bir artış öngörüyor.
  • Şirketlerin yüzde 39’u, önümüzdeki 1-2 yıllık dönemde tüm teknoloji yatırımları arasındaki en ciddi getirinin veri yatırımları tarafından sağlanacağını düşünüyor.
  • Araştırmaya katılan TMT şirketlerinin yüzde 70’inden fazlası, verinin verimli ve yaygın kullanımının iş modellerinde köklü bir değişimi beraberinde getirmesini bekliyor.
Gökhan Mataracı

İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri, Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

E-posta