KPMG Türkiye olarak hazırladığımız, 2021 KPMG Perspektifinden Gayrimenkul Sektörüne Bakış raporumuzu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Faizden daha yüksek getiri sağlayan gayrimenkul sektörü, 2021 ile birlikte toparlanma sürecine girdi ancak dengeler oturmadığı için istenen ivmeye henüz ulaşılamadı. Yine de ümitli olmak için nedenler var; büyümenin motoru inşaat sektörünün GSYH’den aldığı payın 2021’de yüzde 5,8’e çıkması, bunlardan biri. Ayrıca 2021’in ilk altı ayında, alınan inşaat ruhsatı kapsamındaki konut sayısının son dört yılın en yüksek seviyesine çıkması da olumlu gelişmeler arasında. Rapora göre; Türkiye’nin izlediği ekonomik dengelenme ve düşük faiz politikası konuta olan talebin artmasına neden oldu. Bu da Avrupa’nın en yüksek reel fiyat artışını getirdi.  Bu artışta pandemiyle değişen ev anlayışının da etkisi olurken, hızlanan şehir hayatı, yazlıkların şöhretini elinden aldı.

Dünya’da Gayrimenkulun Görünümü

 

Salgın etkisiyle yaşanan karantina süreci ekonomik aktivitenin eşi görülmemiş şekilde yavaşlamasına yol açtı. Bu ani değişim hanehalkının gayrimenkul yatırımlarına olan talebini önemli ölçüde etkiledi. Bunun yanında iş dünyasında da yaşanan kaçınılmaz değişim ve benimsenen yeni iş modelleri sektördeki ezberlerin bozulmasına yol açtı.

Sektör, 2021 ile birlikte güçlü bir toparlanma sürecine girmiş olmakla birlikte dengelerin oturmamış olması nedeniyle talep tarafında temkinli iyimser duruşu destekliyor. Talep koşullarındaki temkinli görünüme rağmen küresel konut fiyatlarındaki artış trendi ise devam ediyor.

Ülkeler, salgın döneminde büyük ekonomik çöküşlerin önüne geçmek adına farklı para ve maliye politikaları devreye aldılar. Bu farklılıklar ülkeler arası ayrışmaların temel sebebi olarak öne çıkıyor. Örneğin, ülkemizde, kredi destekli ekonomik dengelenme politikası ve beraberinde gelen aşırı düşük kredi faizleri konut talebini önemli ölçüde artırarak reel fiyat artışının %13’ün üzerinde gerçekleşmesine yol açtı. IMF’nin araştırmasına konu olan 63 ülkenin 49’unda reel anlamda fiyat artışı izleniyor. 

Türkiye’de Gayrimenkulun Görünümü

Türkiye inşaat sektörü, GSYH’den aldığı pay itibarıyla öncü sektörler arasında yer alıyor. Dönem dönem %8’leri aşan payıyla “büyüme motoru” konumuna gelen sektörde birkaç yıldır yaşanan kırılganlık ise bu payın düşmesine yol açıyor. Geçtiğimiz 10 yıllık periyotta GSYH’den ortalama %7 pay alan sektör, 2020 yılını %5 payla kapattı. 2021 yılının ilk çeyreği ile birlikte pandemi sürecindeki daralmasını toparlayan sektörün payı %5,8’e ulaşmış durumda.

Sektörün büyüme performansı, sektör dinamiklerindeki kırılganlıklar sebebiyle dalgalı seyrediyor. Sektör, finansal piyasalardaki görünümle paralel bir seyir izlediğinden sıkıntılı dönemlerde üretim, istihdam ve satışlarında dönemsel daralmalar yaşanıyor.