2021, aşılama sürecindeki hızlı ilerleme ile beklentilerin hızla toparlandığı bir yıl oluyor. Bu süreçte, yılın ilk çeyreğinde yaşanan aşı güvenliği ve benzeri tartışmaların geride kalması ise en önemli gelişme olarak kabul edilebilir. 2021’in yaz ayları hem makroekonomik veriler hem de beklentiler anlamında pandeminin artık geride kaldığına işaret ediyor. Aşılama sürecindeki hızlanma, turizm sezonu açılırken kısıtlamaların büyük oranda gevşetilmesini sağladı. Aşılama süreci aynı zamanda, pandemi döneminde tarihi dip yapan küresel mobilitenin normalleşmeye dönüş sürecini de takvime bağladı.

2020’nin son çeyreğinde toparlanmaya başlayan beklentiler 2021’in ilk çeyreği sonunda güçlü bir tabana oturdu. Küresel büyüme beklentileri olumlu yönde revizeler görmeye devam ediyor. 2020 yılında küresel daralma %3,5 seviyesinde gerçekleşti ve bu, %6’lık ilk beklentilere kıyasla oldukça pozitif bir sonuç olarak görülebilir. 2021 yılında ise küresel büyüme beklentileri %6’lara yükselmiş durumda.

Küresel büyüme beklentilerinde bahar dönemine kıyasla önemli bir değişiklik yok. Uluslararası örgütler, pandemi döneminde yaptıkları sık ve büyük oranlı güncellemelerden küçük düzeltmeler dönemine geçtiler. Buna örnek olarak OECD’nin Mayıs sonu güncellemesi verilebilir. Kurum, bu güncelleme ile 2021 yılı küresel büyüme beklentisini %5,6’dan %5,8’e yükseltti. Aynı raporda 2022 büyüme beklentisi %4,4’e yükseltilirken G20 ülkelerinin büyüme beklentisi 2021 yılı için %6,3 seviyesine çekildi.

Küresel ticaret tarafında da benzer bir toparlanma süreci yaşanıyor. Pandemi döneminde yıllık bazda %15’in üzerinde daralan küresel ticaret, son verilere göre yıllık %25 seviyesinde büyüdü. Küresel ticaret hacmi, Mayıs 2020’den Mayıs 2021’e kadar aylık bazda her ay büyümeyi başardı.

Türkiye ise pandemi yılını %1,8’lik büyüme ile kapattı. Yılın ikinci çeyreğinde yaşanan daralmanın ardından benimsenen kredi destekli büyüme modelinin potansiyel yan etkileri olan kur artışı ve beraberinde getirdiği enflasyonist baskı ise realize oldu.

2021 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %7 büyüyen ekonomimizde çeyrekten çeyreğe büyüme ise %1,7 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ikinci çeyreğinde baz etkisi kaynaklı olarak %25 civarında büyümesi beklenen ekonomimizde yıllık büyümenin ise %6 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

2021 yılının ilk çeyreğindeki büyüme kompozisyonuna bakıldığında bilgi ve iletişim faaliyetlerinin %18,1, sanayinin %11,7, tarımın ise %7,5 büyüdüğü görülüyor. Hizmetler sektörünün %5,9 oranında büyüdüğü bu dönemde kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinin %3,7 finans ve sigorta faaliyetlerinin %2,9, inşaatın %2,8, gayrimenkul faaliyetlerinin ise %2,4 büyüdüğü görüldü.