• 1000

Forrester, yapay zeka hizmet sağlayıcılarını değerlendirdiği yeni raporunda KPMG’yi küresel liderler arasında gösterdi. “The Forrester Wave:™ AI Consultancies Q1 2021” raporunda; KPMG’nin, şeffaflık, otomasyon, denetlenebilirlik ve risk konularındaki uzmanlığı vurgulandı. KPMG aynı zamanda, hizmet, iş modeli, iş birliği ekosistemi ve küresel müşteriler gibi kategorilerde de yüksek puanlar elde etti.

Forrester’ın raporuna göre, 2020’de küresel veri & analitik teknolojisi liderlerinin yüzde 68’i yapay zeka uygulamalarını halihazırda hayata geçirdiklerini veya geçirme aşamasında olduklarını belirtti. Bu oran, 2019 yılda yüzde 53 olarak ölçülmüştü. 2021 yılında daha fazla sayıda şirket yapay zeka uygulamalarının kapsamını genişlettikçe, yapay zeka dijital dönüşüm çalışmalarında üst sıralarda yer buldu. 

Şirketlerin yapay zeka olgunluk değerlendirmelerinde “tam” veya “eksik” not almalarının sebebi, yapay zekanın yalnızca veri & analitikten ibaret olmayıp, aslında entegre bir çözüm ve sistem olmasından kaynaklanıyor. Yapay zeka, geleceğin çalışma hayatını köklü değişimlerle birlikte şekillendiriyor. Bu süreçte yapay zeka danışmanları da, CIO ve CTO’lara hem teknik hem de iş dönüşümü alanlarında karşılaştıkları zorluklar karşısında önemli bir destek sağlıyor.

Forrester bu çalışma kapsamında, küresel ölçekte öne çıkan 13 yapay zeka hizmet sağlayıcısını, “Mevcut hizmetler”, “Strateji” ve “Pazar Payı” olarak üç temel kategori içerisinde 26 kriteri baz alarak değerlendirdi.

Raporda, KPMG’nin finans ve risk yönetimi gibi temel çalışma alanlarına, yapay zeka hizmetleri, platformları ve çözümlerini eklemesi güçlü bir özellik olarak öne çıktı ve 2020 yılında patenti alınan KPMG Ignite platformu buna örnek olarak gösterildi. KPMG’nin denetim ve güvenlik alanlarındaki derin tecrübesi, yapay zeka uygulamalarıyla bir araya gelerek çözümlerin kapsamını genişletti. Bu durum da, müşteri beklentilerinin aşılmasını sağlayarak, olumlu geri bildirimler olarak yansıdı. Raporda KPMG, dönüşen çalışma hayatına uyum sağlamak isteyen yenilikçi şirketlerin çalışabileceği en güçlü alternatifler arasında gösterildi.

KPMG Türkiye Lighthouse Lideri Gökhan Mataracı, “Pandemiyle birlikte büyük belirsizliklerin yaşandığı köklü bir değişim sürecinden geçmeye devam ediyoruz. Şirketlerin faaliyetlerini geleceğe taşımak için kendilerini yeniden keşfetmesi gerekiyor. Bu süreç de “İlk adım nerede atılmalı?” ve “Nasıl bir yol izlenmeli?” gibi soruları beraberinde getirebiliyor. Müşterilerimizle, sektörlerinin, fonksiyonlarının, küresel pazarlarının ve dijital yetkinliklerinin nasıl değişeceğine ilişkin olarak birlikte çalışıyoruz. Küresel Lighthouse ağının bir parçası olarak, Türkiye’de lider konumdaki birçok şirketin dijital dönüşüm yolculuğuna destek veriyoruz.  KPMG’nin 2019 yılında “Güçlü Performans” kategorisinden 2021 yılında “Küresel Lider” konumuna ulaşması, büyük ölçekli ve farklı sektörlerde öncü konumdaki müşterilerimizin yapay zekadan değer elde etmesini sağlamaktaki başarımızı yansıtıyor,” dedi. 

Forrester’ın ilgili raporunun tamamını bu linkten inceleyebilirsiniz.