Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 24.07.2020 tarihinde ”bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirlerini içeren” Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ni yayımlamıştır.

Bilgi ve iletişim güvenliği alanında ulusal bir dönüşümün temel taşı olarak tasarlanan bu Rehber’de haritalanan güvenlik süreçleri yol gösterici olarak tasarlanmış, tanımlanan tedbirlerine uyulmasının ise zorunlu olduğu belirtilmiştir.

KPMG olarak bilgi teknolojileri sektöründeki geniş denetim tecrübemiz ve mevzuat birikimimiz ile siber güvenlik disiplinlerini harmanlayarak organizasyonunuzun Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ne uyumu konusunda yanınızdayız. Rehber’de belirtilen Tedbir Maddelerine ve Uygulama Sürecine uyum faaliyetlerinizde organizasyonunuza mevcut durum analizi, varlık envanterinin oluşturulması, kritiklik/risk değerlendirmesi ve iç denetim çalışmalarında değerlendirme ve iyileştirme desteği sunmaktayız.

Yayınımızın tamamına buradan ulaşabilir, sorularınız ve görüş alış verişinde bulunmak istediğiniz konular ile ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bize ulaşın