• 1000

2007 yılında hayatımıza giren ve bankaların bilgi sistemleri denetiminde çerçeveyi belirleyen Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ (İlkeler Tebliği) bu sene itibariyle yerini Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’e bırakıyor.

Yönetmelikle birlikte hayatımıza giren önemli değişiklikler ve yenilikler, uyum gereklilikleri için daha net bir yol çizerken bankacılıkta bir dönüşüm süreci başlıyor. Dijitalleşmenin de etkisiyle yönetmelikte dijital kanalların yönetiminin önemi vurgulanarak, gerek karar mekanizmalarını içeren yönetişim gerekse uyum ve kontrol çalışmalarını içeren iç kontrol ve iç denetim ile etkileşimine yer veriliyor. Bu noktada, veri ve iş süreçleri odaklı bilgi varlığı yönetimi öne çıkıyor. Temelinde veri ve iş süreçleri bulunan bilgi varlığı üzerine inşa edilen bir kurumsal mimarinin sadece bugünü değil, gelecek planlarını da desteklemesi gerekiyor.

KPMG olarak, bilgi sistemlerinin ve elektronik bankacılık hizmetlerinin yönetiminde iş-teknoloji iş birliğinin gücünü ortaya çıkaran prensipleri temel alıyoruz. Söz konusu yapının kurulmasına yönelik hazırladığımız Yönetmelik Zihin Haritası ile her bir banka özelinde özgün çözümler yaratarak en iyi uygulamaların hayata geçirilmesini hedefliyoruz.

Bize ulaşın