• 1000

Yeni pazarlar ve iş modelleri, teknolojik gelişmeler, dijitalleşme gibi yıkıcı güçler ve gittikçe daha karmaşık düzenleyici gereksinimlerin de etkisiyle iş dünyası ve iş yapış şekilleri hızla değişiyor. İşletmeler faaliyetlerini sürdürebilmek ve büyütebilmek için teknolojik gelişmeleri takip edip uygulama ihtiyacındalar. Denetim de teknolojiyle değişen ve dönüşen iş alanlarından birisi 

Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi yeni zamanlarda, şirket çalışanlarının, hizmet verilen müşterilerin, tüm diğer paydaşların beklentilerinin karşılanabilmesi ve değişen rekabet koşullarına cevap verilebilmesi için olmazsa olmaz. Çünkü teknoloji, şirketlere sağladığı imkanlar ile daha hızlı cevap verme, entegre ve etkin olma, bütünü görebilme konusunda katma değer yaratıyor. Bu da gelişmeleri takip edip uygulayan şirketler açısından rekabette üstünlük sağlıyor. 

Denetçiler de bu değişikliklere uyum sağlamak ve gelişmelerden faydalanmak için aksiyon alıyorlar. Kararlarını, deneyimlerini ve şüpheci yaklaşımlarını yeni teknolojiler, veri bilimi ve yenilikçi analitik becerilerle güçlendirmeye başladılar. Ayrıca, bu gelişmeler sonucunda yeni siber güvenlik tehditleri ve veri analitiği teknikleriyle yakalanan fırsatlar, işletmelerin finansal tablolarından başka hangi konularda güvence verilebileceği, denetçilerin sorumluluklarının ne kadar genişletilebileceği ve bu çerçevede denetçiler tarafından başka hangi yeni bilgi ve becerilere sahip olunması gerektiği gibi soruları gündeme getiriyor. 

Yenilikçi denetim yaklaşımı

Tüm bunların sonucunda, denetçilerin iş yapış şekli değişiyor. Denetçiler, paydaşların neler beklediğini daha proaktif şekilde takip ediyorlar. Teknoloji ile donanmış yenilikçi süreçler denetimin kalite beklentisini ve ihtiyacını da sürekli yükseltiyor. Yenilikçi analitik araçlar ile desteklenerek mesleği farklılaştıran bu etkenler, denetim hizmetini yenilikçi düşünme yeteneğine sahip nitelikli uzmanlar tarafından sunulan, geleceğe dönük ve müşteriye özgü tasarlanan bir hizmet haline dönüştürüyor. 

Veri analitiği

Uzun zamandır finansal bilgilerle ilgili güvence sağlayan bir hizmet olarak sunulan finansal tablo denetimi, bu işlevini yerine getirmeye devam ediyor. Ancak günümüzün iş dünyasında finansal tablolar üzerine sadece finansal raporlama standartlarına uyum konusunda güvence vermek artık yeterli olmuyor. 

Teknolojideki gelişmeler ve özellikle büyük veri (big data) iş dünyasını değiştiren en önemli etmenlerden. İşletmeler ve yatırımcılar bugün 10 yıl önce hayal bile etmedikleri derinlik ve büyüklükteki veriye erişebilir durumdalar. Öncü şirketler bu büyük veriyi daha etkin kullanarak kendi piyasalarında rekabet avantajı sağlamaya çalışıyorlar. İşletmeler, veriyi etkin şekilde sorgulayarak ve anlayarak şirket performanslarını etkileyen unsurların neler olduğu konusunda daha fazla bilgi edinebiliyorlar. Veri analitiği, işletmelerin faaliyetlerine ilişkin tahminler geliştirirken daha akıllı ve üretken sonuçlar elde etmelerine olanak sağlıyor. Yöneticiler, faaliyetlerini planlayıp yönetirken bu verileri kullanıyor. 

Denetim firmaları tarafında ise finansal tabloların doğruluğuna ilişkin güvence vermek için mevcut bilgi ve veriler kullanılıyor. Denetim görüşü bu bilgi ve verinin güvenilirliği üzerinde çalışılarak şekillendiriliyor. Denetim çalışmaları yapılırken çoğunlukla bu büyük veri üzerinde örnekleme yöntemi kullanılıyor. 

Teknolojideki gelişmeler kapsamında, denetçiler daha fazla bilgiyle donanmış olarak, denetim kalitesini artırmak ve müşterilerine yeni bakış açıları ve anlayışlar sağlayacak çıktılar sunmak üzere, büyük veriyi işleyecek yeni denetim araçları kullanmaya başladılar. Yıllar içinde sözü edilen veri kümesinin tamamı üzerinde denetim çalışması yapabilecek araçlar ve yazılımlar geliştirdiler. Böylece işletmeye ilişkin riskleri daha iyi anlayabilecek ve anormallikleri tespit edebilecek becerilere sahip hale geldiler. 

Bu araçların ve yazılımların kullanılmaya başlamasıyla, merkezinde veri analitiği olan yeni denetim süreçleri geliştirildi ve bu şekilde müşterilere tüm bu veri bütününü çok daha etkin kullanarak öngörü sağlayacak dinamik bir denetim yaklaşımı oluştu. Denetim planları yapılırken 'risk odaklı denetim' yaklaşımının yerini artık 'veriye dayalı risk odaklı denetim' yaklaşımı alıyor. 

KPMG’nin Clara’sı

Bu kapsamda, KPMG olarak yeni akıllı denetim platformu KPMG Clara’yı kullanmaya başladık. KPMG Clara, güçlü veri analitiği, işbirliği ve küresel denetim iş akışını tek bir akıllı denetim platformunda birleştiriyor. Denetim ekiplerimizin farklı lokasyonlarda bile denetim kalitesini her zaman her yere tutarlı bir şekilde taşımasına yardım ediyor. Bilişsel otomasyon gibi son teknolojiler sayesinde, çok büyük bir popülasyonda denetim kararları vermemize yardım eden anında içgörü sağlayarak, sistem ve verilerin daha zengin ve hızlı analizine imkân sağlıyor. 

Veri analitiği becerileri, örneklem teknikleri uygulamak yerine popülasyonun yüzde yüzünü analiz edilmesini destekliyor. 

Finansal bilgilerdeki olağan olmayan hareketleri net ve anlaşılır bir şekilde görselleştirerek istisnalara odaklanarak yüksek riskli işlemleri ve konuları tespit ediyor. Riskler ve bu risklerin denetim çalışmaları ve şirketlerin faaliyetleri açısından karşılıklı olarak değerlendirmesi için gerekli analizleri sunuyor. Bu bilgileri kullanarak, şirkete özgü denetim prosedürleri tasarlayabiliyoruz. Kıyaslama ya da emsal karşılaştırmaları, harici ve yapısal olmayan verilerin kullanımı veya sektör tecrübelerinden edinilen bilgiler profesyonellerin ve kilit paydaşların işi farklı bir bakış açısından görmesine yardımcı oluyor. 

Tüm bu çalışmaların amacı, şirket içerisinde bir sorun varsa erken tespit edebilmek ve şirket yönetimi ile birlikte etkili bir şekilde ele almak için gereken en güncel bilgilere sahip olmamızı sağlamak. 

Yeni akıllı denetim platformumuz ile birlikte geliştirilen bir diğer yenilik, denetçinin ve şirketin bilgilerine ve çalışmalarına eşzamanlı ulaşma imkânı sağlanması. Bu yenilik sayesinde denetimi yaparken, şirketlerin gerçek zamanlı olarak çevrimiçi etkileşime girmesine imkân vererek, şirketlere daha fazla ve daha doğru bilgiler sunulması sağlanıyor. Denetim boyunca şirketler denetim ekibi ile Müşteri İşbirliği Portalı (Client Collaboration Site) üzerinden çalışmaların durumuna 7/24 erişebiliyorlar. Bu portal, şirketler için özelleştirilmiş bir pencere olarak denetimin nasıl ilerlediği, denetim açısından önemli konuları, proje ekibinin görevlerini takip edebilmek ve denetim ekibinin çıktılarını öğrenmek de dâhil olmak üzere, denetim durumunu gösteren başlıca bilgilere her zaman kolay erişim sağlıyor. Kilometre taşları, ilerleme ve hesap verebilme konularına net ve şeffaf bir bakış yaratarak, denetiminin denetim komiteleri ve yöneticiler tarafından değerlendirilebilmesini arttırıyor. 

Bu yeni teknoloji ile müşteri ve denetim ekibi arasında iki yönlü iletişimin ve interaktif bağlantının önemli düzeyde arttığı işbirlikçi ve interaktif bir ortam oluşuyor. Şirketlerin denetim çalışmalarına ilişkin daha fazla görünürlük ve daha derin düzeyde bilgiye erişim sağlayarak, yeni ve zengin bir deneyim sunuyor. 

Denetimin olmazsa olmaz unsurlarından olan müşteri tarafından hazırlanan dokümanlar (PBC) fonksiyonu sayesinde, şirketler çevrimiçi olarak gerekli belgeleri sağlarken gerekli bilgilere ilişkin taleplerin bir listesine de erişebiliyorlar. Bu fonksiyon hem belgelerin güvenilir şekilde yüklemesine izin verirken, hem de şirketteki ekibin gerekli dokümanlar ile ilgili tüm sürecinin durumunu görmesini sağlıyor. 

KPMG Clara tüm becerileri tek bir ara yüzde toplayarak denetim ekiplerinin ve uzmanlarının her şeyi daha net görmesine ve bu sayede işletmelere özgü konular veya istisnalar hakkında daha odaklı ve hedefe yönelik görüşmeler yürüterek denetim hizmetinin değerini derinleştirmemize imkân sağlıyor. 

KPMG Türkiye olarak, Clara üzerinden elektronik denetim iş akışı ve veri, otomasyon ve görselleştirmeyi güçlendiren gelişmiş denetim becerilerini kullanma ve bunların sonuçlarını şirketlere sunmaya başladık. 

Bunu yaparken, Microsoft ve IBM gibi teknoloji liderleri ile işbirliği sağlıyor, yeni bakış açıları ve artan yetenekleri daha hızlı ve daha değerli bir şekilde ulaştırıyoruz. Bu platform üzerinden bilişsel ve yapay zekâ gibi gelecekteki yeniliklerile bütünleşmiş hale geliyoruz. Tüm bu gelişmelerin amacı denetim kalitesini korumak ve arttırmanın dışında, daha yüksek güvence sağlamak ve müşterilerimize sağladığımız fayda ve bakış açılarını çeşitlendirerek daha zengin bir iç görünün oluşturulmasına olanak sağlamak.