• 1000

Küresel salgın haline gelen Covid-19 şirketleri birçok farklı noktada etkilemekte. Bu etkilerin şirket değerlerine nasıl ve ne ölçüde yansıyacağı ise dikkatli bir şekilde analiz edilmeli ve yorumlanmalıdır. Şirket değerlemelerinde genellikle baz alınan iş planları, karlılıklar, iskonto oranları, sektör analizleri vb. birçok faktörün bu kapsamda yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda KPMG Türkiye olarak Covid-19’un şirket değerlerine olası etkilerine ilişkin ilk görüşlerimizi paylaşıyoruz.

Covid-19’a ilişkin risklerin farklı değerleme yöntemlerine etkileri ayrı ayrı, vaka vaka incelenmelidir.

Hande Şenova
Değerleme Danışmanlığı
Şirket Ortağı

Covid-19’un ortaya çıkardığı risklere ilişkin ilgili düzeltmeler dikkate alınırken mükerrer yaklaşımlara dikkat edilmelidir.

Esat Acar
Değerleme Danışmanlığı,
CPA, CVA, Müdür