Koronavirüs (COVID-19) salgınının hızlı ilerleyişi, dünyayı endişe verici bir sağlık krizine sürüklemeye devam ediyor. Türkiye’deki şirketlerin ilk çeyrek raporlama dönemlerinin yaklaştığı düşünüldüğünde, salgının muhasebe ve finansal raporlama üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

COVID-19’un şirketlere olan etkileri değerlendirilirken göz önüne alınması gereken temel muhasebe ve finans konu başlıklarından bazıları; işletme sürekliliği, muhasebe tahminleri, gerçeğe uygun değer tespiti, hasılat kaydı, kiralama standardı, iç kontroller, çalışanlara sağlanan faydalar, devlet teşvikleri ve faaliyet raporu açıklamaları olarak karşımıza çıkıyor.

İçinde bulunduğumuz bu süreç boyunca raporlama ekipleri, bir taraftan 2020 yılında ara dönem finansal bilgilerin gözden geçirilmesi ve planlanması için ileriye bakarken; diğer taraftan da salgının ne gibi etkileri olabileceğini doğru değerlendirmek için yönetimden sorumlu olan kişiler ile iletişim halinde olmalılar.