Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 10 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar, ağırlıklı olarak evlerden çalışmak, sosyal hayattan izole olmak ve bu yeni normale hem fiziksel hem de ruhen adapte olmak öncelikli konuların başında geliyor. Bu üç başlıktaki çalışmalar, Devlet kurumlarınca yapılan düzenlemeler doğrultusunda kamu ve özel sektör kurumlarınca uygulanıyor. Ancak bununla birlikte, dördüncü madde olarak normal hayata geri dönüş senaryoları da Nisan ayı ortaları itibariyle kurumlarda yönetim kurulları, strateji ve insan kaynakları birimlerinin öncelikli ajandası haline geldi.

Geri dönüş senaryolarına geçme dönemi başında gerçekleştirdiğimiz Covid-19 ile Çalışma Hayatındaki Yeni Uygulamalar araştırmamız da göstermektedir ki; geri dönüş sonrasında kurumlar ekonomik bazı zorlukların kendilerini beklediğinin farkında ve bu durum karşısında belirli aksiyonları almayı planlamaktadır. Bu aksiyonların başında, bütçe yönetiminde radikal değişiklikler ve iş gücü optimizasyonu gelirken; satış kadroları ağırlıklı olan organizasyonlarda, değişken ücret modellemelerinde revizyon gerçekleştirmek ve üretim ağırlıklı organizasyonlarda, otomasyona yoğunlaşmak ön plana çıkmakta.

Bununla birlikte, Covid-19 ile kurumların evden/uzaktan çalışmaya yüksek oranda geçtiğini görmekteyiz. Pandemi dönemi öncesinde uzaktan çalışmaya en mesafeli duran kurumların dahi bu dönemi tecrübe etmeleri ve pozitif bir algı ile devam etmeleri, fiziksel ofis yapılanmaları ve ofis içi çalışma düzenine yaklaşımda da önümüzdeki dönemde bazı değişikliklerin olacağının sinyalini vermektedir.

Araştırma sonuçlarımız doğrultusunda, iş verimliliğine uzaktan çalışmanın en yüksek negatif etkisinin (teknolojik yeterlilik sonrasında) performansın ölçümlenmesi ve geri bildirim olduğu gözükmekte. Bu noktada, 2021 yılı ile birlikte, önümüzdeki dönemde performans yönetim sistemlerinin de gözden geçirileceğini ve uzaktan çalışma doğrultusunda ekip çalışma dinamiklerini de göz önünde bulunduran yaklaşımlar ile yeniden projelendirileceğini öngörmekteyiz.

Haziran ayı başına kadar devam edeceğini öngördüğümüz bu geri dönüş senaryolarını takiben, işgücü şekillendirme çalışmaları, işgücünde dijitalleşme ve bu iki başlıkla ilişkili çevre konular 2020’nin son çeyreğinden itibaren, 2021’i de kapsayacak şekilde önemli çalışma konularından biri haline gelecektir.