COVID-19 virüsünün tespit edildiği günden itibaren, süreç boyunca kendimizi virüsten korumak için yapılması gerekenler hakkında sürekli olarak bilgilendirildik. Salgın sırasında kuruluşların çalışanlarının virüsten etkilenmemesi ve salgını oluşabilecek en az zararla atlatmak adına, çalışanlara evden çalışma imkanı ve uzaktan erişim yetkisi verildi. Bilgi teknolojileri altyapısı ve siber güvenliğin yaşanan bu süreçte yine önemli konulardan birisi olduğunu gözlemliyoruz.

Son dönemde COVID-19 ve Corona Virüs benzeri alan adı alımlarında ve dolayısıyla da phishing (oltalama) saldırılarda aynı ölçüde bir artış görülüyor. Diğer yandan, dijital platformlar, uzaktan erişim ve video/telekonferans sistemlerinin kapasitesi, performansı ve sürekliliği de çalışma modellerinin değişmesiyle birlikte sınanıyor.

Tüm bu kaygıların içerisinde, teknoloji personelinin ve altyapısının yedekliğinin ve güvenliğinin sağlanması ve izlenmesi de teknoloji ve güvenlik yöneticileri için önemli bir zorluk haline geliyor. Uzaktan çalışma, erişim ve iletişim yöntemlerinin güvenli kanallar üzerinden sürdürülmesi kilit öneme sahip. Ağ, sunucu ve sistemlerdeki yetkilerin iş gereklilikleri temel alınarak gözden geçirilmesi ve anahtar personelin de yedekli olarak görevlerini sürdürmeleri de önem arz ediyor.

Müşterileri ve çalışanları da altyapının imkan verdiği ölçüde alternatif süreçlere ve dijital kanallara yönlendirmek ve bu kanalları teşvik etmek gerekiyor. Teknoloji servis sağlayıcılara ait risklerin ve alınan hizmetlere yönelik alternatiflerinin göz önünde bulundurulması önemli. Kuruluşlar, ayrıca, mevzuatın ve altyapılarının izin verdiği ölçüde bulut çözümlerinden faydalanabilir.

Elbette, sistemlerin devamlılığı için veri merkezleri ve felaket kurtarma merkezlerinin normal operasyonlarına devam etmesi olmazsa olmazlardan birisi. Son olarak, kuruluşlar çalışanların sağlık ve güvenlik durumunu takip ederken, bu tür bilgilerin kişisel veri sınıfına girdiğini unutmamalı ve bu tür bilgilerin kuruluş içinde ve dışında işlenmesi ve paylaşılması konusunda gerekli önlemleri ve tedbirleri almalılar.

Sizler için teknoloji ve güvenlik alanındaki önlemleri grupladığımız ve listelediğimiz yayınımıza buradan ulaşabilirsiniz: