• 1000

Küresel ölçekte hizmet veren turizm, seyahat, taşımacılık, lojistik, konaklama, restoran, tüketici ürünleri, elektronik, perakende ile ilaç ve sağlık, sektörleri başta olmak üzere birçok sektör, Covid-19 pandemisinin etkisi altındadır.

Ülke yönetimleri, küresel ölçekte yaşanan durumu birçok sektörü eş düzlemde değerlendirerek stratejik bir yol haritası oluşturmaktadırlar. Beklenmeyen bu kriz ortamında; organizasyonların sakin ve temkinli olarak en doğru ve en sürdürülebilir kararları hızlıca alarak uygulamaya geçmesi gerekmektedir. Bugünlerde tedarik zincirlerinin yönetiminde, geleneksel zaman serileri bazlı talep ve tedarik planlama yaklaşımlarının, pazar ve ticari dinamiklerdeki keskin değişimler, pandemiler, doğal felaketler vb. unsurlardan dolayı, güncel iş ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği aşikârdır. Yakın gelecekte, anlık değişimlerden etkilenmeyen esnek iş modeline sahip ve sürdürülebilir kararları dinamik bir şekilde alabilen tedarik zincirlerine ihtiyaç duyulacaktır.

Organizasyonların mevcut stoklarını etkin kullanmaları ve tedarik zincirlerini uçtan uca mevcut konjonktürel durumdan kaynaklanan risklerini optimum seviyede tutarak yönetmeleri önem arz etmektedir.

Firmaların değer zincirini oluşturan tüm paydaşların bu pandeminin etkisi altında oluklarını unutmamalarını, alternatif tedarik ve satış kanallarını belirleyerek tedarik zincirlerinin her alt fonksiyonu için yeni normali belirlemelerini öneriyoruz.

Serkan Ercin
Strateji ve Operasyonlar
Şirket Ortağı