Stratejik iş birliği: Birleşme ve satın almalara alternatif mi?

Stratejik iş birliği

Büyümenin itici güçleri olarak birleşme ve satın alma ile CEO önceliği olarak stratejik işbirlikleri kurulmalıdır.

1000
Strategic alliances

Çeşitli sektörlerde yer alan birçok işletmenin ticari kar sağlamak amacıyla muhtelif kabiliyetlerini bir araya getirmesi stratejik iş birliğinin önemini ortaya koymuştur. Stratejik iş birliklerinin, işletmelerin dönüşümünü sağlayarak, çekici finansal sonuçları yarattığını gösteren örneklerin sayısı giderek artsa da stratejik iş birliği, kurumlar tarafından bazı temel yanılgılar sebebiyle yeterince etkin yönetilememektedir. Bu yanılgılardan bazılarına aşağıda verilmiştir.

  • Stratejik iş birliğinin ne olduğu konusundaki fikir ayrılıkları; bazı stratejik iş birlikleri küçük ortaklık olarak tanımlanırken bazıları ise satıcı-alıcı ilişkisinden öteye geçememektedir.
  • Stratejik iş birliğinde yer alan tarafların gizli ajandalarının su yüzüne çıkarılmamasının, işbirliğine ve “Değer” üretimine ne kadar zarar verebileceğinin küçümsenmesi
  • Yaygın kanı, uygun bir iş birliği bulunduğu takdirde, stratejik iş birliği kendi kendine işleyeceği yönünde, ancak stratejik iş birliğini yürütmek sadece uygun ittifakı yapmakla mümkün değil.
  • Stratejik iş birlikleri, şirketlerin karşısına nadir çıkan ve işletmeyi önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte olmalarına karşın nadiren bir birleşme veya satın alma işlemi ile aynı önemi taşırlar.


Stratejik iş birliklerinin kurulması konusundaki tecrübelerimiz ve müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler, stratejik birleşmelerin başarısı için bu işe özel bir kadronun üç ana elementi doğru yönetmesi gerektiğini gösteriyor;

  1. Açık ve karşılıklı mutabık kalınmış stratejik ve ticari hedef
  2. Stratejik iş birliğinin detaylı iş modeli
  3. İş modelini desteleyebilecek nitelikte oluşturulmuş esnek operasyonel model

Bu makalede stratejik iş birliklerinin gelişimi ile ilgili bilgi verirken, bazı stratejik iş birliklerinin başarılı olurken bazılarının ise neden başarısız olduğunu ve her iki tarafı memnun eden etkili iş birlikleri için en önemli gereklilikleri anlatıyoruz.
 

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın