Yaklaşık 40 yıl önce hayatımıza giren ‘sıfır tabanlı maliyet yönetimi’; hantal, yüksek derecede yıkıcı ve yoğun iş gücü gerektirdiği için yöneticilerin gözündeki değerini kaybetmiştir. Eğer kurumların öncelikleri aşağıda sıraladığımız gibi belirlenirse, risk ve değer arasındaki dengenin değişimi ile bu potansiyel değerli düşünce biçiminin yeniden ortaya çıkacağına ve günümüzün iş ortamında başarılı bir şekilde uygulanabileceğine inanıyoruz.

  • İnsan faktörlerini teknik süreçlere göre önceliklendirme
  • Acımasız bir şekilde değer yaratmaya odaklanmak
  • Sisteme gerilim enjekte etmek
  • Riske yönelik tutumları doğrudan ele almak
  • Dikkati sıfır tabandan, uzun vadeli değer elde etmeye odaklamak


Bizim yaklaşımımız, özel sermaye fonlarında olduğu gibi, fikir birliği oluşturmak için bulgulara dayalı karar vermeye; duygulara dayalı kararları ve titizlik denetimin en yüksek standartlarını ortadan kaldırmak için de kalite analizine odaklanmaya dayanmaktadır. Kısaca, dış yatırımcının gözünden, yöneticileri yeniden işlerini düşünmeye yöneltmektir.

Hızla değişen iş modelleri; kaynaklar, stratejik hedefleri destekleyecek şekilde değiştikçe, giderek daha hızlı tepkilere ihtiyaç duymaktadır. Başarıya yönelik bu kritik koşullara odaklanırken, kurumların sürekli olarak kendileri zorlayarak kaynaklarını en önemli stratejik değere yönlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bize ulaşın