Sıfır tabanlı bütçeleme de birçok zorlayıcı değişim yolculuğu gibi doğrusal değildir. Eğer kuruluşlar maliyetleri optimize edecek ve daha fazla değer yaratan yatırımlar yapma potansiyellerini ortaya çıkaracaklarsa, insan yolculuğunu takdir etmeleri ve kabullenmeleri gerekir.

Bir makale serisine dahil edilen bu çalışmada, yapısal müdahalenin insanları sıfır tabanlı bütçelemenin merkezine yerleştirerek sürdürülebilir değişimi nasıl getireceğini tartışıyoruz.

Bize ulaşın