Dijital çağ, kadınların dönemi olacak.

KPMG’nin dünyada ilk kez düzenlediği Küresel Kadın Liderler Araştırması’na, Türkiye’nin dahil olduğu 42 ülkeden, kilit sektörlerde dünyanın en büyük şirketlerini yöneten 699 kadın lider katıldı. Türkiye’den 30 kadın liderin katıldığı araştırmanın asıl hedefi, şirket yöneticileriyle gerçekleştirilen diğer küresel araştırmaların sonuçlarında yeterince temsil edilemeyen kadın liderlere söz hakkı tanımaktı.

2018 Küresel Kadın Liderler Araştırması, katılımcıların ‘büyüme’, ‘teknoloji’, ‘veri’ ve ‘müşteri’ konularındaki yaklaşımlarına ışık tutuyor. Kadın liderlerin gelecekteki ekonomik gelişmeleri, dijitalleşmenin getirdiği zorlukları ve kişisel kariyer gelişimlerini nasıl değerlendirdiklerine ilişkin önemli ipuçları içeren rapor, hem dünya genelinde hem de Türkiye’de kadın liderlerin dijital fırsatları kabul etmeye hazır ve istekli olduklarını ortaya koyuyor.

Öne çıkan bulgular:

Büyüme

Türkiye’deki kadın liderlerin yüzde 80’i kendi şirketinin, yüzde 63’ü ise sektörünün büyüyeceğine güveniyor. Yüzde 90’ı, büyümeyi sürdürmek için inovasyon süreçlerinin ve uygulamalarının geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Yüzde 42’sine göre ise, önümüzdeki 3 yıllık dönemde büyüme hedeflerine ulaşmak için en önemli strateji organik büyüme.

Teknoloji

Kadın liderler teknoloji odaklı ve dijital çağa hazır. Yüzde 67’si yapay zekâ, blokzinciri, 3D baskı ve karma gerçeklik gibi yeni teknolojiler konusunda kendini rahat hissediyor. Öte yandan, yüzde 61’i, yapay zekânın yaratacağından daha fazla iş alanını yok edeceğine inanıyor.

Veri

Kadın liderler stratejik kararlarını veriye dayanarak alıyor. Türkiye’deki kadın liderlerin yüzde 60’ı, son 3 yılda karar alırken veri analitiğinin sağladığı içgörülere güvendiğini söylüyor. Yüzde 86’sı ise kestirimsel veri modelleri ve analitiğini daha çok kullanmayı planlıyor.

Müşteri

Kadın liderler, erkek liderlere oranla müşteri merkezli yaklaşımı daha çok benimsiyor. Türkiye’deki kadın liderlerin yüzde 93’ü, müşteri verilerinin korunmasını, müşteri tabanını büyütmek için en önemli sorumluluklarından biri olarak görüyor. Bununla beraber, networking ve işbirliğine büyük önem veriyor.

Bize ulaşın