Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Avrupa Aile Şirketleri Barometresi (PDF 2.2MB) araştırmasına 26 Avrupa ülkesinden, 41’i Türkiye’den olmak üzere 1.576 aile şirketi yöneticisi katıldı.

Araştırmaya Türkiye’den katılan aile şirketlerinin yüzde 71’i, geçtiğimiz 1 yılda cirolarını genel olarak artırdığını belirtiyor. Cirosu artan aile şirketlerinin yüzde 60’ından fazlası yüzde 50’den az, yüzde 10’u ise yüzde 50’den fazla büyümeyi başardı.

Araştırma sonuçları, Avrupa aile şirketlerinin büyük bölümünün önümüzdeki 12 aya güvenle baktığını, buna karşın Türk aile şirketlerinin dörtte birinden fazlasının gelecek yılla ilgili kaygıları olduğunu ortaya koyuyor.

Öne çıkan bulgular:

  • Araştırmaya Türkiye’den katılan aile şirketi yöneticilerinin yaklaşık dörtte biri, karşılaştığı en büyük zorluğun ‘siyasi belirsizlikler’ olduğunu vurguladı. Bu zorluğu sırasıyla ‘istikrarsız döviz kurları’ (yüzde 18) ve ‘kârlılıkta azalma’ (yüzde 15) takip ediyor.
  • Yaklaşık yüzde 30’u, vergi oranlarının düşürülmesinin büyüme hedeflerini tutturmalarına büyük destek sağlayacağını dile getiriyor. Listede ikinci sırada finansman imkânlarına daha kolay erişim (yüzde 24), üçüncü sırada ise altyapının geliştirilmesi (yüzde 10) yer alıyor.
  • Yaklaşık dörtte biri, önümüzdeki 1 yıllık dönemde finansman açısından özsermayelerine güveniyor. Özsermayeyi yüzde 20’lik oranla banka finansmanı ve yüzde 17 ile endüstriyel anlaşmalar izliyor.
  • Her 5 Türkiye aile şirketinden 3’ü, son 1 yılda çalışan sayısını aynı tuttu ya da personel azaltma kararı aldı.
  • Yüzde 44’ü, son 1 yılda yurtdışı faaliyetlerini bir önceki yılla aynı oranda sürdürdü.
  • Türkiye aile şirketi yöneticileri, gelecek 2 yıllık dönemde şirketlerinin önceliklerini, kârlılığı artırma (yüzde 38), yeni pazarlara yönelme/ihracat yapma (yüzde 19) ve daha inovatif olma (yüzde 16) olarak sıralıyor.
  • Yaklaşık yüzde 60’ı, yönetimi bir sonraki nesle devretmeyi düşünüyor.
  • Yaklaşık yüzde 70’i, aileden olmayan bir CEO’ya görev vermeyi planlıyor.
  • Türkiye aile şirketleri, halka açılmaya Avrupa’dakilerden daha sıcak bakıyor. Halka arz yoluyla şirketini satmayı planlayan şirketlerin oranı (yüzde 45), Avrupa genelinin 3 katı.
  • Türkiye aile şirketlerinin yüzde 88’inin stratejik planları inovasyon ve yeni teknolojilere yatırım yapmayı içeriyor.

Avrupa Aile Şirketleri Barometresi 2018 (PDF 2.2MB)

Bize ulaşın