KPMG Türkiye’nin 2017 yılında başlattığı “Kilidi Kırmak” serisi, 2018 yılında Türkiye İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz “Çalışan Profili Araştırması” ile devam ediyor.

Bütünsel bir yaklaşım ile çalışan sayılarındaki kadın-erkek dağılımları ve yetki ve sorumluluklarını bir arada sunan bir araştırmayı toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları arasına eklemek ve ‘Kilidi Kırmak’ serisi araştırmalarına zemin oluşturmak amacıyla, farklı sektörlerden beyaz yakalı çalışanların katıldığı bir araştırma raporu hazırlamayı hedefledik.

Mart-Nisan 2018 aylarında online anket yöntemiyle gerçekleştirilen “Çalışan Profili Araştırması”na hem PERYÖN üyeleri hem de başta finansal hizmetler, profesyonel hizmetler, üretim, enerji, hızlı tüketim ve eğitim başta olmak üzere çok sayıda sektörden 533 beyaz yakalı çalışan katıldı.

Yüzde 55’i kadın, yüzde 43’ü erkek olan katılımcıların profili, eğitim derecesi, mezun olunan bölüm, çalışılan sektör ve departman, pozisyon ve kıdem, alınan aylık ücret, çocuk sahipliği ve çalışılan şirketin büyüklüğü gibi kategorilerde inceleniyor.

Araştırma sonuçları, Türkiye’deki beyaz yakalı kitlenin genel bir prototipini çıkarıyor. Katılımcıların yüzde 62’si ön lisans/lisans mezunu, yüzde 40’ı işletme eğitimi almış, yüzde 56’sının çocuğu yok.