Aile Şirketlerinde Büyümenin Yönetilmesi

Aile Şirketlerinde Büyümenin Yönetilmesi

Aile şirketinizin büyüme planına yardımcı olmak için değerlendirilmesi gereken temel alanlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

1000

İletişim

uluc-ozcan

Vergi Bölümü Şirket Ortağı, Tam Tasdik Hizmetleri

KPMG Türkiye

E-posta
Aile Şirketlerinde Büyümenin Yönetilmesi

Kobilerden aile şirketlerine kadar küçük ve orta ölçekli tüm şirketler büyümek ister fakat yeterli altyapı ile birlikte bunun sürdürülebilir olmasını sağlamak daha önemlidir. Son dönemlerde yapılan araştırmalar, dünya çapındaki aile şirketlerinin ciro, istihdam ve karlılık oranlarının büyük kurumsal şirketlere göre daha iyi ve hızlı olarak arttırdığını ortaya koymuştur. Öte yandan çoğu aile şirketi bu büyüme aşamasında şirketlerini etkin bir şekilde yönetmek için gereken donanıma sahip değildir.

Aile şirketinizin büyüme planına yardımcı olmak için değerlendirilmesi gereken temel alanları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Değer yaratma ve geleceğe odaklanma: Mevcut pazardaki değişen dinamiklerle birlikte yeni ürün/hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve sunulması için oluşan fırsatların farkında olmak gereklidir.

İş stratejisi ve planlaması: Aile şirketlerinin çoğunun etkili bir büyüme stratejisi bulunmamaktadır. Büyüme stratejisi oluşturabilmek için şirketler, vizyon, amaç, finansal hedefler ve stratejik öncelikler konularını belirleyerek şirketin ne yönde ilerlediğini bilmeli, pazarın tanımlandığı iş modelini, markaları, müşterileri ve iletişim kanallarını açık bir şekilde tanımlamalı ve uygun bir çalışma modeli oluşturmalıdır.

İş yapısı, operasyonlar ve finans: Şirketiniz, finans ve yönetimi doğru ve zamanında sağlayabilmek için uygun süreç ve yapılara sahip mi? Bu iş yapısı kurulan iş stratejisiyle uyumlu mu? Oluşturulan iş stratejisiyle uyumlu anahtar performans göstergeleri var mı? gibi soruların cevaplanabilir olması gerekir.

İnsan Kaynakları: Yetenek yönetimi aile şirketleri için doğru insanlarla doğru işleri yapabilmek açısından gereklidir. Doğru kişilerin işe alınıp muhafaza edilmesi, kilit pozisyonlara yönelik planlar yapılması ve iç personel becerilerinin geliştirmek için eğitim programlarının oluşturulması sağlanmalıdır.

Teknoloji: Teknoloji, devam eden süreç ve yatırımlar, siber olaylarla mücadele gibi konular da dahil olmak üzere tüm şirket için kritik bir role sahiptir.

Yönetişim: Şirketin gelecek planını oluşturmak, vergi ve mali yasalara uyumunun artmasını sağlamak için yönetişim kritik konumdadır. Bu sürecin iyileştirilmesi için şirketin temel stratejik ve operasyonel riskleri yıllık olarak gözden geçiriliyor mu, işletmenin uygun sigorta kapsamı var mı, iş büyüme hedeflerine ulaşmak için yönetim kurulu üyeleri uygun beceri ve deneyime sahip mi gibi soruların cevaplanması gereklidir.
 

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın