Dünyanın en büyük ekonomilerinde, kilit sektörlerde en büyük ve karmaşık şirketleri yöneten 1300 CEO katılımıyla gerçekleştirilen KPMG Küresel CEO Araştırması, 2018 yılında dördüncü defa hazırlandı. Türkiye’nin 25 CEO ile ikinci defa katıldığı araştırmaya, 11 kilit ülkenin yanı sıra Türkiye dahil 40 ülkeden daha katılım gerçekleşti.

KPMG Küresel CEO Araştırması; herkesin ve her şeyin birbirine bağlanmaya başladığı, sürekli dalgalanmaların yaşandığı bir dünyanın beraberinde getirdiği fırsatlara ve tehditlere CEO’ların nasıl karşılık verdiğini mercek altına alıyor. Görüyoruz ki nerede olurlarsa olsunlar, CEO’lar aynı ikilemlerle karşı karşıya kalıyor: hepsinin ajandasının ilk sıralarını siber risk, küreselleşmiş pazar koşullarından uzaklaşmalar ve demografik değişimlerin yarattığı yıkıcı etkiler meşgul ediyor. Dünya genelinde CEO’lar bu sert rüzgârlara karşı yelken açıyor, ama tüm engellere rağmen büyüme hedefliyorlar.

Araştırmanın sonuçlarına göre hem küresel hem Türkiye’deki CEO’lar küresel ekonominin, ülke ekonomilerinin, kendi endüstri ve şirketlerinin gelecekteki büyümesine güven duyuyorlar, fakat bu iyimserliğin yanında temkinli bir yaklaşım benimsiyorlar. Kendilerini bekleyen “büyüme sancılarının” son derece farkında olan CEO’lar organizasyonlarını büyümeye götürecek yeni yollar ve yenilikçi yöntemler peşinde.

İki yıl önce araştırmamızın çarpıcı bir bulgusu vardı: CEO’lar gelecek 3 yılda değişimin geçmiş 50 yıldan daha köklü olacağını düşünüyor ve harekete geçmek için “ya şimdi ya hiç” diyorlardı. Şimdi o 3 yılın sonuncusuna girmeye az zaman kala, değişemeyen, çevik olamayan, hantal kalanlar iflasa mahkûm diyorlar. Çevik bir organizasyon olma yarışında öne geçebilmek için de, kendilerine güç katacak stratejik işbirliklerini odaklarına alıyorlar.

Araştırmamızın sonuçlarına göre, Türkiye’deki CEO’ların birçok konuda küresel CEO’lara göre daha iştahlı ve hırslı olduklarını memnuniyetle gördük. Örneğin bu yıl teknolojik yıkımı bir tehdit değil bir fırsat olarak değerlendiren Türk CEO’ların oranı yüzde 100’e çıktı. Aynı şekilde, çeviklikle hareket etmenin iş dünyasının yeni para birimi olduğunu düşünen ve organizasyonlarını bu yolda dönüştürmek için çalışan Türk CEO’ların oranı da daha fazla.

Büyüme hedeflerine ulaşmak için öncelikli aksiyonlar olarak yeni startuplar için hızlandırma ya da kuluçka programları oluşturmayı, yenilikçi startuplarla işbirliği yapmayı ve yıkım tespiti ile inovasyon süreçlerine yatırım yapmayı belirten Türk CEO’ların, kendi sektörlerindeki teknolojik inovasyonun hızına yetişme konusunda bu yıl kendilerine daha fazla güveniyor olması da olumlu ilerlemelere işaret ediyor.

Bize ulaşın