Teknolojik risk: Yıkım artık yeni norm

Teknolojik risk: Yıkım artık yeni norm

KPMG ve Forbes Insights işbirliği ile yayımlanan Teknoloji Risklerinin Yönetimi Araştırması, şirketlerin değişimin hızına yetişebilmek çevik ve dinamik bir teknolojik risk organizasyonu yaratması gerekiyor. Buradaki önemli soru şu; bunu nasıl başaracaklar?

1000

4. Sanayi Devrimi’ne hoş geldiniz

Pek çok farklı sektörden şirketler işlerini dönüştürmek için gelişmekte olan teknolojilere odaklanmışken, birçoğu da adaptasyon ile birlikte ortaya çıkacak riskleri yeterince değerlendiremiyor. Bu, KPMG ve Forbes Insights işbirliği ile gerçekleştirilen ve finansal hizmetler, teknoloji, sağlık ve ilaç ile endüstriyel üretim sektörlerinden 200 kıdemli BT risk yöneticisinin katıldığı teknoloji risklerinin yönetimi araştırmasının sonuçlarından biri.

Araştırma katılımcılarının neredeyse yarısı şirketlerinin hayata geçirdiği mobil uygulama ve cihazların BT risk değerlendirmesine dahil edilmediğini ifade ediyor. Gelişmekte olan teknolojiler ile ilgili de benzer bir durum söz konusu; nesnelerin internetini uygulayanların yüzde 46’sı, bulut bilişim uygulamasını hayata geçirenlerin yüzde 44’ü, yapay zeka kullanmaya başlayanların yüzde 34’ü ve robotik süreç otomasyonuna geçenlerin yüzde 32’si risklerini değerlendirmemiş.

Her ne kadar gelişmekte olan ve yıkıcı teknolojilerin uygulanması öncesinde aktif bir değerlendirme yapmadılarsa da, araştırma katılımcılarının büyük çoğunluğu risklerin varlığının farkında ve şirketler bu teknolojilere yatırımlarını artırdıkça riskler de artacaktır.

Teknolojik risklere yeni nesil yaklaşımları ortaya koyan raporda yer alan itici güçler ve zorlukların evrensel olduğuna inanıyoruz.
 

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın