S-ticaret dönemi geliyor mu?

S-ticaret dönemi geliyor mu?

Sosyal medya tüketicilerin kararları üzerindeki etkisini de artırırken kaçınılmaz olarak sosyal ağlar ile e-ticaret de yakınsamaya başladı. 2 milyar kullanıcılı Facebook, 1,5 milyar kullanıcıya sahip YouTube ve 800 milyon kullanıcıyla Instagram gibi sosyal platformlar, mağazaların vitrini olmaya başladı. Ancak sosyal ticaret beklendiği şekilde internetten alışverişte bir devrim etkisi yaratamamıştı. Mobil cihaz ve akıllı telefon kullanım oranlarının yanında sosyal medya etkileşim oranlarının da ciddi yükselişi, sosyal ticareti yeniden gündeme getirdi ve gelecek dönemde bir sıçrama etkisi bekleniyor.

1000
Timur Çakmak

Vergi Bölümü Başkanı, Vergi Bölümü Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

E-posta

Teknolojinin gelişmesi, internet kullanımının yaygınlaşması ve özellikle de akıllı telefonlar ile parmak ucumuza erişmesiyle birlikte muazzam oranda artan sosyal ağ kullanımı, internetten alışverişi de dönüştürmeye başladı. Bu da, ilk olarak 2005 yılında ortaya atılan “sosyal ticaret” kavramının yükselişe geçmesini sağladı. Aslında e-ticaretin bir uzantısı olan sosyal ticaret bugün en basit haliyle, e-ticaret işlemleri için sosyal ağların kullanımını ifade ediyor.

Sosyal ağlar başlangıçta daha çok kullanıcıların özel hayatlarına ait kişisel paylaşımları etrafında gelişirken, zaman içinde eklenen yeni özellikler ve değişen alışkanlıklar ile günümüzde artık daha çok online alışveriş yapmak, müzik dinlemek, haberleri takip etmek vb belirli bir amaca yönelik aktiviteler için kullanılıyor. Bunda sosyal ağların sağladığı kolaylık, pratiklik ve hızın etkisi büyük.

Sosyal medya tüketicilerin kararları üzerindeki etkisini de artırırken kaçınılmaz olarak sosyal ağlar ile e-ticaret de yakınsamaya başladı. 2 milyar kullanıcılı Facebook, 1,5 milyar kullanıcıya sahip YouTube ve 800 milyon kullanıcıyla Instagram gibi sosyal platformlar, mağazaların vitrini olmaya başladı. Ancak sosyal ticaret beklendiği şekilde internetten alışverişte bir devrim etkisi yaratamamıştı. Mobil cihaz ve akıllı telefon kullanım oranlarının yanında sosyal medya etkileşim oranlarının da ciddi yükselişi, sosyal ticareti yeniden gündeme getirdi ve gelecek dönemde bir sıçrama etkisi bekleniyor.

Dünyada sosyal ticaretin toplam büyüklüğü 2011’de 5 milyar dolardı. 2016 yılında bu rakam 50 milyar dolara çıktı. Technavio’nun Küresel Sosyal Ticaret Pazarı 2017-2021 raporuna göre ise 2021 yılına kadar pazarın yılda yüzde 34 büyüyerek yaklaşık 166 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör ekibi olarak bu raporda, sosyal ticaret kavramı ve küresel sosyal ticaret pazarının dinamiklerini, itici güçlerini araştırdık ve Türkiye’de sosyal ticaretin durumunu ve potansiyelini ortaya koymak için gerçekleştirdiğimiz anketin bulgularını değerlendirdik.
 

Öne çıkan başlıklar:

  • Türkiye’de tüketicilerin yüzde 92’si haftada en az bir kez sosyal ağları, yüzde 65’i ise video izleme platformlarını ziyaret ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 55 ile forum ve sözlükler yer alıyor.
  • Sosyal platformlar en çok video izleme (%66) ve fikir paylaşma/yeni fikirler edinme ve müzik dinleme (%64) amacıyla kullanılırken, tüketicilerin yarısı alışveriş amacıyla da sosyal platformları kullanıyor.
  • Tüketicilerin yüzde 83’ü bir ürün/hizmet satın almadan önce sosyal ağlarda araştırma yaptığını belirtiyor. Bu ön araştırma yüzde 85’in üzerinde oranlarla özellikle Y ve Z kuşakları için önem taşıyor.
  • Bir ürün/hizmetin sosyal ağlarda beğenildiğini görmek ise tüketicilerin yüzde 61’ini satın almaya teşvik ediyor.
  • Tüketicilerin yüzde 16’sı sosyal ağlarda görüp beğendiği ürün/hizmetler için ağ üzerinde “satın al” butonu olmasının kendisini satın almaya teşvik edeceğini söylüyor.

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın