Sektörel Bakış 2018 - Telekomünikasyon

Sektörel Bakış 2018 - Telekomünikasyon

2017 yılında telekomünikasyon sektöründe görülen temel eğilimlerin, dünya ve Türkiye pazarına ait temel büyüklüklerin, sektör oyuncularına yönelik değerlendirmelerin, sektörde beklenen teknolojik gelişmelerin ve sektörün güncel durum analizinin yer aldığı çalışmada, sektörün 2018 beklentilerine de yer veriyoruz.

1000
Sektörel Bakış 2018 - Telekomünikasyon

Türkiye ekonomisi 2014 yılından 2017 yılının 3. çeyreğine kadar, 2016 yılının 3. çeyreği hariç olmak üzere, düzenli bir büyüme trendi sergiledi. Telekomünikasyon sektörünün ise aynı dönemde hiç daralmadığı dikkat çekiyor. 2013’ten başlayarak 2017’nin 3. çeyreğine kadar geçen dönemde sektörün gelirleri TL bazında düzenli bir artış gösterdi. Sadece 2017 yılı değerlendirildiğinde, sektörün büyümesinin her 3 çeyrekte de pozitif ve GSYİH büyümesinden fazla olması, sektörün gücünü gösteriyor.

Telekomünikasyon sektörünün 2018 yılında da büyümeye devam etmesi bekleniyor. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye mobil ve sabit internet penetrasyon oranlarının düşük olması, telekomünikasyon şirketlerine büyümek için yeterli alanı sağlıyor. 2018’de mobil pazarının büyüyeceğini ve veri talebinde artışın süreceğini öngörüyoruz.

Sektördeki etkisi her geçen gün artan Nesnelerin İnterneti, sanal ve artırılmış gerçeklik, yapay zeka, Blockchain gibi teknolojiler soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Telekomünikasyon şirketleri dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak için hızlı, güvenli ve güvenilir şebekeler tedarik etmeye çalışırken, bir yandan da sektör oyuncuları arasında rekabet tüm hızıyla devam ediyor ve herkes 5G ve sonrası teknolojileri geliştirmek, altyapılarını dönüştürmek için çaba harcıyor. Ancak yeni teknolojiler telekomünikasyon sektörü için tehdit olmakla birlikte fırsatları da beraberinde getiriyor.

2017 yılında telekomünikasyon sektöründe görülen temel eğilimlerin, dünya ve Türkiye pazarına ait temel büyüklüklerin, sektör oyuncularına yönelik değerlendirmelerin, sektörde beklenen teknolojik gelişmelerin ve sektörün güncel durum analizinin yer aldığı çalışmada, sektörün 2018 beklentilerine de yer veriyoruz.

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın