Sektörel Bakış 2018 - Otomotiv

Sektörel Bakış 2018 - Otomotiv

2017 yılında otomotiv sektöründe görülen temel eğilimlerin, dünya ve Türkiye pazarına ait temel büyüklüklerin, sektör oyuncularına yönelik değerlendirmelerin, sektörde beklenen teknolojik gelişmelerin ve sektörün güncel durum analizinin yer aldığı çalışmada, sektörün 2018 beklentilerine de yer veriyoruz.

1000

Teknolojiyle dönüşen otomotiv sektöründe bu yıl üretimin dünyada 100 milyona yaklaşmasını, Türkiye’de ise 1,7 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Ülkemizde 2017’de otomobil pazarının kısmı bir daralma yaşadığını, hafif ticari araç pazarının ise büyüdüğünü görüyoruz. Özellikle hibrit pazarında görülen yüzde 334’lük artışı dikkat çekici buluyoruz. Üretim ve ihracat verileri ise sektörün 2017’yi her iki alanda da rekorla kapadığını gösteriyor. Böylece temkinli girdiğimiz 2017’yi Türkiye otomotiv sektörünün başarılı bir şekilde geride bıraktığını belirtmeliyiz. İç pazarda kısmi daralma yaşansa da ihracat alanında sektörün aldığı yüzde 18,3’lük pay Türkiye ekonomisine değer kattı.

2018 yılının da tıpkı 2017 gibi ‘kararlı’ bir şekilde geçeceğini ve toplam otomotiv pazarının 950 bin-1 milyon adet aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz. Ancak geniş bir pencereden baktığımızda, sektörün ‘ekonominin lokomotifi’ kimliğini koruyabilmesi için tüm firmaların Almanya başta olmak üzere dünya genelinde başlayan ‘dönüşüm planı’nın içinde yer almaları gerekiyor. Bu dönüşüm planına ayak uydurmak için de Ar-Ge yatırımlarına öncelik vermek ve inovasyonu kurum kültürünün bir parçası haline getirmek gerekiyor. Teknoloji firmalarının da pazara girmesiyle otomotiv sektörü; geleneksel tasarım ve üretim yapanlar ve otonom çözümler sunanlar olarak ikiye ayrılıyor. Bu nedenle değişime ayak uydurulması, sadece otomotiv sektörü için değil Türkiye ekonomisi için de büyük önem taşıyor. Dünyada sektör 2018’de sürücüsüz araçları, sıfır emisyon ve sıfır kaza çalışmalarını konuşmaya devam edecek. Türkiye’nin gündeminde ise vergi oranları ve yerli otomobil var. Ayrıca 2018, Türkiye için dönüşüm planlarına uyum sağlanması gereken bir yıl olacak. Sektörde gelecek değişimlerle gelecek.

2017 yılında otomotiv sektöründe görülen temel eğilimlerin, dünya ve Türkiye pazarına ait temel büyüklüklerin, sektör oyuncularına yönelik değerlendirmelerin, sektörde beklenen teknolojik gelişmelerin ve sektörün güncel durum analizinin yer aldığı çalışmada, sektörün 2018 beklentilerine de yer veriyoruz.

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın