KPMG 2017 Üçüncü Çeyrek Fintech Raporu

KPMG 2017 Üçüncü Çeyrek Fintech Raporu

2017 ikinci çeyreğinde büyük çıkış yakalayan fintech yatırımları, üçüncü çeyrekteki 8,2 milyar dolarlık yatırımla güçlü duruşunu sürdürdü

1000

KPMG 2017 üçüncü çeyrek fintech raporuna göre, fintech pazarı güçlü duruşunu sürdürdü. 2017’nin ikinci çeyreğinde büyük bir çıkış yakalayan Fintech yatırımları iki katından fazla artarak 9,3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. İşlem toplamı 8,2 milyar dolar seviyesine gerilemesine rağmen, fintech yatırımları üçüncü çeyrekte de aynı çizgiyi takip ederek, 2016 yılının aynı çeyreğindeki 6,3 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı. Risk sermayesi yatırımları da son beş çeyreğin en yüksek seviyesi olan 3,3 milyar dolara ulaştı.

Fintech piyasası, coğrafi kapsam, ilgi alanları, kaynaklar ve yatırımlarla birlikte hızlı bir şekilde gelişiyor. Amerika Birleşik Devletleri 142 işlemde yaratılan 5 milyar dolar fintech finansmanı ile 2017 üçüncü çeyreğinde fintech yatırımlarında ilk sırada. Avrupa ve Asya bu konuda Amerika Birleşik Devletleri’nin gerisinde bulunuyor. Avrupa fintech işlemleri 73 işlemde yaratılan 1,66 milyar dolar finansmanla ikinci sırada kaldı. Asya fintech işlemleri ise 41 işlem ve 1,21 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sağlıklı bir seviyede bulunan yatırım etkinliğine rağmen, erken aşama finansmanı başta olmak üzere 2017 yılı üçüncü çeyreğinde risk sermayesi fintech finansman hacmi kayda değer oranda düştü. Tohum aşamasındaki fintech işlemlerinin sayısı bu çeyrekte 67’ye düşerken, 2013 yılı ilk çeyreğinden bu yana böylesine düşük bir seviye görülmemişti.

2017 üçüncü çeyrek Fintech Raporu’nun öne çıkan bazı başlıkları:

 • 2017 yılı ikinci çeyreğinde 9,3 milyar dolar olan küresel Fintech yatırım hacmi, üçüncü çeyrekte 8,2 milyar dolara geriledi.
 • İkinci çeyrekte 3,01 dolar olan risk sermayesi finansmanı 211 işlemde 3,3 milyar dolar seviyesine yükseldi.
 • 2017 üçüncü çeyrek sonu itibariyle tohum aşamasındaki işlemler için medyan işlem hacmi 1,4 milyon dolar seviyesine yükseldi. 2016 yılında ise medyan işlem hacmi 1 milyon dolardı. Erken aşama yatırımları için medyan işlem hacmi ise 5,5 milyon dolara çıktı. 2016’da seviye 5,1 milyon dolardı.
 • 2017 yılında düşüş eğiliminde olan kurumsal risk sermayesi finansmanının, toplam işlemler içerisinde oranı hala yüksek. Kurumsal risk sermayesi 2017 yılında dünya genelindeki Fintech risk sermayesi işlemlerinin yüzde 18’ini oluşturdu.
 • 2017 üçüncü çeyreğinde Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki toplam Fintech yatırımları ikinci çeyreğe göre geriledi. İkinci çeyrekte gerçekleşen yüksek seviye, ik Kanada merkezli DH Corp’un ABD’den Vista Equity Partners tarafından satın alınması idi. Bu büyük satın alma işlemi sonucunda oluşan baz etkisiyle, üçüncü çeyreğe gerileme olarak yansıdı.
 • 2017 yılı üçüncü çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri, ülkeden yapılan 5 milyar dolarlık yatırımla öncü oldu. 312 milyon dolar yatırımla Kanada da doğrudan Fintech yatırımlarında kayda değer bir seviye yakaladı.
 • Asya, 41 işlemde yaratılan 1,21 milyar dolar yatırım ile 2017 yılı üçüncü çeyreğinde Fintech yatırımları alanında büyük yükseliş gösterdi. Risk sermayes finansmanı da önemli ölçüde tırmandı ve toplam yatırım değeri 1 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı.
 • Asya Fintech yatırımlarının yarısından fazlasını Çin gerçekleştirdi. (745 milyon dolar).
 • Hindistan, ülkede gerçekleşen 87,7 milyon dolar risk sermayesi finansmanı ile üst üste üçüncü çeyrekte de düşüş yaşadı.
 • 2017 ikinci çeyreğinde 2 milyar dolar olan Avrupa Fintech yatırım hacmi, üçüncü çeyrekte 1,66 milyar dolar seviyesine geriledi.
 • Avrupa kıtasındaki risk sermayesi finansmanı 700 milyon dolar seviyesinin üzerine çıkarak gücünü korudu.
 • 2016 yılının aynı döneminde 10,2 milyon dolar olan geç aşama Fintech finansman medyanı, 2017 üçüncü çeyreğinde 17,3 milyon dolara yükseldi. 

 

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın