UFRS’ye Işık Tutmak: Genel Bakış

UFRS’ye Işık Tutmak: Genel Bakış

Denetim komitelerinin UFRS’ler ve özellikle yeni standartlarla ilgili başvurabileceği bir kılavuz.

1000

Hasılat, finansal araçlar ve kiralama sözleşmeleri ile ilgili yeni standartların uygulama tarihi hızla yaklaşıyor ve hazırlanmak için çok kısa bir süre kaldı. Büyük kuruluşlar uygulama projelerine başladılar, ancak henüz işin başında olan şirketler de var.

Yeni standartlar, önemli tahmin ve varsayımlar gerektiriyor ama zorluk sadece yeni muhasebe politikalarının seçimi, yeni sistem ve süreçlerin geliştirilmesinden kaynaklanmıyor. Yatırımcıları zamanında bilgilendirmek, bu varsayımların şirketin gelecekteki performansını nasıl etkileyeceğini anlamalarını sağlamak da önemli bir sorumluluk.

Yeni standartlar sadece yatırımcıları değil, düzenleyici kuruluşları ve diğer paydaşları da ilgilendiriyor. Yürürlük tarihi yaklaştıkça, yeni standartların etkileri ile ilgili dipnot açıklamalarının daha belirgin olacağı beklentisi, dikkatlerin 2016 ve 2017 finansal tablolarının üzerinde olmasına neden olacak.

UFRS’ye Işık Tutmak: Genel Bakış yayınının Denetim Komitesi üyelerine yeni standartlardan kaynaklanan temel sorunların çözümünde yardımcı olacağını umuyoruz.
 

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın