Denetim komitelerinin 2017 gündemi

Denetim komitelerinin 2017 gündemi

Denetim komitelerinin 2017 gündemlerinde mutlaka dikkate almaları gereken 8 temel konu belirledik.

1000
Denetim komitelerinin 2017 gündemi

Düşük büyüme ve ekonomideki belirsizlikler, teknolojideki ilerlemeler, iş modellerindeki aksaklıklar, siber risk, sıkılaşan düzenleyici ortam, yatırımcılardan gelen şeffaflık baskıları ve başta ABD ile İngiltere olmak üzere dünyanın pek çok yerinde görülen köklü politik değişimler, şirketlerin 2017 yılında finansal raporlama, mevzuata uyum, risk ve iç kontrol ortamı konusunda gerçek bir testten geçmelerine yol açacak. Denetim komitesinin gündemine nelerin dahil olması gerektiğine ve komitenin hangi zamanlarda ek görevler üstleneceğine dair tartışmalar kritik önem taşıyacak. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz anket çalışmamızdan elde ettiğimiz görüşlerden ve son bir yıl boyunca denetim komiteleriyle yaptığımız görüşmelerden faydalanarak, denetim komitelerinin 2017 gündemlerini belirlerken dikkate almaları gereken sekiz temel konu belirledik.

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın