KPMG 2015 Kurumsal Sorumluluk Raporlaması Araştırması

KPMG 2015 Kurumsal Sorumluluk Raporlaması Araştırması

KPMG 2015 Kurumsal Sorumluluk Raporlaması Araştırması dünya şirketlerinin karbon salınımını ve iklim değişikliğine etkilerini inceledi.

1000
 KPMG 2015 Kurumsal Sorumluluk Raporlaması Araştırması

KPMG, dünya üzerindeki G250 ve N100 şirketlerinin karbon salınımı miktarlarını ve çevreye etkilerini, bu konuya çözüm getirmek için yaptıkları uygulamalar hakkındaki raporları; şirketlerin türlerine, ülkelerine, kıtalarına göre araştırdı ve her birine karbon hesap verebilirliği konusunda puan verdi. Bu araştırma, 2013 yılında KPMG, tescilli bir değerlendirme ve puanlama metodolojisi kullanarak yapılmıştı. 2015’de yeniden uygulandı ve karşılaştırma yapıldı. KPMG araştırmasında ayrıca, dünya üzerindeki şirketlerin ve devletlerin uygulamayı ileriye taşımak için yaptığı uygulamalara da değindi.

Raporda öne çıkan bulgular arasında,

  • En çok karbon salınımı yapan madencilik, endüstriyel ürünler ve kimya gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yeterince raporlama yapmaması,
  • Ulaşım ve eğlence sektöründeki şirketler karbon raporlaması niteliği konusunda en yüksek puanı alırken, petrol ve doğalgaz şirketleri en düşük puanı alması,2013’ten bu yana Asya’daki şirketlerin Kurumsal Sorumluluk Raporlaması yapma oranı gelişme göstermesine rağmen dünya genelinde Kurumsal Sorumluluk raporlaması konusunda bir parça düşüş yaşanıyor olması, Karbon raporlaması yapan her 10 şirketten sadece1’inden daha azının ürünlerin kullanımı ve imha edilmesiyle ilgili emisyon raporlaması yapması,
  • En fazla karbon raporlamasının Avrupalı şirketler tarafından yapılırken, Çin dahil Asya-Pasifik ülkeleri ve ABD’nin en az raporlamayı yapması,
  • Dünyanın en büyük şirketlerinin neredeyse yarısının (%47) karbon salınımlarını azaltma hedeflerini yayımlamıyor olması yer aldı.

Özellikle büyük şirketlerde Kurumsal Sorumluluk Raporlaması konusunda tutarsızlıklar gözlenmekte. KPMG bu analizi gerçekleştirmek için, maksimum 100 puan üzerinden, nitel bir puanlama yöntemi geliştirdi. Bu nitelikler; raporun hedefleri konusunda açık ve güven verici olması, şirketlerin karbon hedeflerine giderken gösterdikleri performansın belirtilmesi, verilerin net bir şekilde açıklanması ve karbon azaltmanın şirkete sağlayacağı faydaların belirtilmesidir. Bu analize göre şirketlerin raporlarında güvensizlik veren tutarsızlıklarla karşılaşıldı. Bu da şirketlerin karbon performansını birbiriyle karşılaştırmayı güçleştiriyor.

Bu Kurumsal Sorumluluk Raporlaması konusunda KPMG bazı önerilerde bulunmuştur: Önde gelen şirketlerin raporlamaya önem vermesi gerekmektedir. Geniş kapsamlı raporlama için yol haritası hazırlanmalıdır. Raporlanan performans, şirketin beyan ettiği hedeflerle uyuşmalıdır. Hedefler sonlanmadan yenileri hesaplanmalıdır. Performansı izleme süreci en aşağı birimlere kadar inmelidir. Gerçekçilikten uzaklaşmadan, iyi bir hesaplama yapılarak cesur hedefler belirlenmelidir.

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) bir İsviçre kuruluşudur. KPMG ağına üye olan bağımsız şirketler, KPMG International’a bağlıdır. KPMG International’ın müşterilere sunduğu herhangi bir hizmet yoktur. Hiçbir üye şirketin KPMG International’ı veya bir başka üye şirketi, aynı şekilde KPMG International’ın da hiç bir üye şirketi üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı ya da bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur. Tüm hakları saklıdır.

Bize ulaşın