Etkin bir yönetim kurulu yaratmak

Etkin bir yönetim kurulu yaratmak

KPMG Denetim Komitesi Enstitüsü çalışmaları çerçevesinde düzenlenen "Etkin Bir Yönetim Kurulu Yaratmak" araştırması, içinde Türkiye’nin de bulunduğu 46 farklı ülkeden 2 bin 300’ün üzerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşti.

1000
 Etkin bir yönetim kurulu yaratmak

Anketin Türkiye katılımcılarına göre statükocu düşünce yapısı ve değişime direnç, etkin bir yönetim kurulu oluşturmanın önündeki en büyük engeller…

Toplantı odasındaki yetenekleri şirketin stratejisiyle uyumlu hale getirme gerekliliği, pek çok yönetim kurulunu kurul yapısına ve ardıl planlamasına daha fazla odaklanmaya yöneltiyor. Yönetim kurulundaki yetenekler, yatırımcılar, düzenleyici kurumlar ve medya için de önem taşıyor.

Yönetim kurulunun doğru beceri, deneyim ve bakış açılarına sahip üyelerden oluşması, bunu sağlamak için neyin işe yarayıp neyin yaramadığının anlaşılabilmesi ve doğru olanın bulunabilmesi için kullandığı araç ve yaklaşımları daha iyi anlamak amacıyla düzenlediğimiz araştırmanın sonuçları gösteriyor ki pek çok yönetim kurulu, kurul yapısına ilişkin yaklaşımlarını baştan sona (yönetim kuruluna giriş aşamasından yönetim kurulu performans değerlendirmesi ve ardıl belirlemeye kadar) yeniden değerlendiriyor.

Araştırma bulgularının da gösterdiği gibi yönetim kurulu üyeleri bu konuda geliştirilmesi gereken alanların mevcut olduğunu düşünüyor. Araştırmada, yüksek performans gösteren yönetim kurulları oluşturma konusundaki bazı temel zorluk ve engeller tespit edildi. Yönetim kurullarının, bu sorunların üstesinden gelmek ve kendilerini şirketleri için daha stratejik bir noktaya yerleştirmek için atması gereken adımlar değerlendirildi. Bu sonuçların ve gözlemlerin, yönetim kurulu yapısı ve ardıl planlaması hakkında toplantı odalarında daha sağlam temeller üzerine kurulu tartışmalara olanak tanımasını ve yönetim kurullarının “istenilen” yere ulaşabilmek için karşılaşacağı zorluklarda yardımcı olmasını umuyoruz.

Araştırmanın ortaya çıkardığı başlıklar

Yönetim kurulu yapısı ve bu yapının şirket stratejisi ile uyumu temel bir önceliktir.

Bugünün iş ve risk ortamının gerekleri ile yatırımcılar, düzenleyici kurumlar ve medya tarafından gerçekleştirilen incelemelerin arttığı düşünüldüğünde, çoğu yönetim kurulu için en önemli önceliğin, kuruldaki yetenekleri hem kısa hem de uzun vadede şirket stratejisiyle uyumlu hale getirmek olduğu görülüyor. Anketin Türkiye katılımcıları ise yönetim kurulu yapısına bu denli önem verilmesiyle ilgili gerekçeler arasında birinci önceliğin yönetim kurulunda bakış açıları ve geçmiş deneyim bakımından daha fazla çeşitliliğe ihtiyaç duyulması olduğunu belirtiyor.

Yüksek performans önünde engeller var

Araştırmaya katılanların sıklıkla belirttiği engel “hem genel iş deneyimine hem de şirketin ihtiyaç duyduğu özellikli uzmanlığa sahip yönetim kurulu üyesi bulmak” olarak göze çarpıyor. Yönetim kurulunun geleceğe yönelik yetenek ihtiyaçlarını saptamak ikinci sırada yer alırken, bunu “statükocu” düşünce yapısı nedeniyle değişime karşı direnç izliyor.

Türkiye’de en büyük engel statüko

Anketin Türkiye katılımcılarına göre ise statükocu bir düşünce yapısı nedeniyle değişime direnç birinci sırada yer alırken, ikinci sırada güçlü bir yönetim kurulu performans değerlendirmesi sisteminin eksikliği, üçüncü sırada ise soru sormayı ve açık tartışmayı teşvik etmeyen bir yönetim kurulu kültürü geliyor.

Resmi bir ardıl planı bulunmuyor

En uygun yönetim kurulu yapısının elde edilmesi için ardıl planlamasının önemine vurgu yapılmasına karşın, çok az sayıda yönetim kurulunun resmi bir ardıl planı bulunuyor. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu, resmi bir yönetim kurulu ardıl planının doğru yönetim kurulu yapısı elde etmek için önemli bir mekanizma olduğunu söylemesine rağmen, sadece yüzde 31’i (Türkiye’den katılanların ise sadece yüzde 12’si) resmi bir planın yürürlükte olduğunu veya gelişim aşamasında olduğunu ifade etti.

Mekanizmalar çalıştırılmıyor

Yönetim kurulu yapısının en uygun seviyede tutulmasına yardımcı olmak için önemli mekanizmaların bulunmasına rağmen, bu mekanizmalar yeteri derecede kullanılmıyor. Araştırmaya katılanlar, doğru yönetim kurulu yapısı için en etkili mekanizmaların güçlü yönetim kurulu performans değerlendirmeleri ve resmi ardıl planları olduğunu ısrarla vurguladı. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere, çok az sayıda yönetim kurulunun resmi bir ardıl planı bulunuyor. Katılımcıların yaklaşık üçte biri yüksek performans gösteren bir yönetim kurulu oluşturma ve sürdürme yolundaki en önemli engellerin “güçlü bir yönetim kurulu ve kurul üyesi değerlendirme sisteminin eksikliği” (Türkiye’de yüzde 58) ve “düşük performans gösteren üyelerin değiştirilmesindeki zorluklar” (Türkiye’de yüzde 29) olduğunu ifade etti.

“Doğru” yönetim kurulu yapısını elde etmek için gerekli değişim ve rotasyon, etkin bir yaklaşımı gerektiriyor. 

Araştırma bulguları, yönetim kurulu ardıl planlamasının, yapısının ve çeşitliliğinin stratejik ve entegre bir yaklaşım gerektirdiğini gösteriyor ve bu konuların uzun vadeli strateji tartışmalarında tüm yönetim kurullarının ana gündem maddelerini oluşturması gerekiyor. Hiç şüphesiz ki, güçlü bir yönetim kurulu ve kurul üyesi performans değerlendirme sistemi de çok önemli ve bu konuya yönetim kurullarının titizlikle eğilmesi gerekiyor.

"Etkin Bir Yönetim Kurulu Yaratmak" araştırma raporunun tamamına ulaşmak için:

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) bir İsviçre kuruluşudur. KPMG ağına üye olan bağımsız şirketler, KPMG International’a bağlıdır. KPMG International’ın müşterilere sunduğu herhangi bir hizmet yoktur. Hiçbir üye şirketin KPMG International’ı veya bir başka üye şirketi, aynı şekilde KPMG International’ın da hiç bir üye şirketi üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı ya da bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur. Tüm hakları saklıdır.

Bize ulaşın