Geleceğin Devleti 2030

Geleceğin Devleti 2030

Devletlerin, politikaların, ekonomilerin varlığındaki temel sözcük artık “sürdürülebilirlik“... Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, var olanı sürdürebilmenin yolu değişimden ve değişime ayak uydurmaktan geçiyor. Peki değişim bizleri nereye götürüyor?

1000
Geleceğin Devleti 2030

Hepimiz farkındayız; bugün dünyanın bir ucunda yaşanan olaylar çok başka bir coğrafyadaki hayatları daha önce görülmedik şekilde etkileyebiliyor. KPMG ve Mowat işbirliği ile yüzlerce akademik çalışma, araştırma, makale, haber ve literatür taraması yapılarak tamamlanan “Geleceğin Devleti 2030” başlıklı araştırma 2030’un devletini tanımlayan bir çerçeve çizdi, geleceğin sürdürülebilir devleti için yol haritaları çıkardı. Toplumun ve yönetenlerin yolunu aydınlatmayı amaçlayan çalışmada, geleceği şekillendirecek 9 küresel mega trend belirlendi.

2030’a ilerlerken hem devletleri hem de vatandaşları etkileyen ve aslında birbiriyle çok yakından ilişkili olan küresel mega trendler her ülkede aynı derecede etkili olmayacak. Ancak sonuçları birbirinin etkisini pekiştirecek.
 

Mega trendler hem devletleri hem vatandaşları ilgilendiriyor

 1. Nüfus yapısı: Yaşam beklentisinin artması ve doğum oranlarının azalması dünya genelinde yaşlı nüfus oranını artırıyor. Bu da emekli maaşları ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere sosyal harcamaların sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Bazı bölgeler ayrıca büyük genç nüfusa doymuş iş gücü piyasasına entegre etme sorunu yaşıyor.
 2. Bireyin yükselişi: Eğitim, sağlık ve teknoloji alanlarında küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, bireylerin daha önce hiç olmadığı kadar güçlenmesine yardımcı oldu. Hükümetin ve kamu otoritelerinin aldığı kararlara katılım ve şeffaflık talepleri arttı. Bu değişimler devam edecek. 2022 itibarıyla insanlık tarihinde ilk defa orta gelirlilerin sayısının alt gelirlilerin sayısını geçeceği yeni bir dönem başlayacak.
 3. Teknolojinin sağladığı yeni imkanlar: Bilgi ve iletişim teknolojileri son 30 yılda toplumda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Günümüzde yeni teknolojik ilerleme dalgası yeni fırsatlar ortaya çıkardı. Devletlerin bu yeniliklerden faydalanırken aynı zamanda sağduyulu bir denetim gerçekleştirme kabiliyeti olmalı.
 4. Ekonomideki karşılıklı bağımlılık: Bütün ülkelerin birbirine bağlı olduğu küresel ekonomide uluslararası ticaret ve sermaye akışları artacak. Ancak uluslararası anlaşmalar güçlendirilmediği takdirde beklenen ilerleme ve maksimum ekonomik fayda gerçekleşmeyebilir.
 5. Kamu borcu: 2030’a kadar olan süreçte ve sonrasında kamu borcunun vergi ve politika seçeneklerini sınırlayan önemli bir etken olmaya devam etmesi bekleniyor.
 6. Ekonomide güç dengelerinin değişmesi: Yükselen ekonomiler bir yandan milyonlarca kişiyi yoksulluğun pençesinden kurtarırken bir yandan da küresel ekonomide gittikçe daha fazla söz sahibi oluyor. Küresel güç dengelerinin değişmesi hem uluslararası kuruluşların hem de devletlerin şeffaflık ve kapsayıcılık konularına daha fazla eğilmesini gerektiriyor.
 7. İklim değişikliği: Sera gazı salınımı oranlarının artması iklimin değişmesine ve sonuçlarını tahmin etmenin zor olduğu çevresel değişikliklere neden oluyor.
 8. Kaynak baskısı: Nüfus artışı, ekonomik büyüme ve iklim değişikliğinin toplam etkisi su, gıda, ekilebilir arazi ve enerji gibi hayati öneme sahip doğal kaynaklar üzerinde gittikçe daha fazla baskı oluşturuyor. Bu doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konusunu devletlerin önemli gündem maddelerinden biri haline getiriyor.
 9. Kentleşme: 2030’a gelindiğinde dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi şehirlerde yaşıyor olacak. Kentleşme bir yandan toplumsal ve ekonomik gelişme ile daha sürdürülebilir bir yaşam için önemli fırsatlar sunarken, bir yandan da başta enerji olmak üzere altyapı ve kaynaklar üzerinde baskı oluşturacak.
   

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın