Risk Yönetişimi: Sistematik olarak en güçlü bankaların karşılaştırmalı analizi

Bankalarda Risk Yönetişimi

Büyük bankalar risk yönetişimi konusunda gelişme kaydetse de zorluklar hala devam ediyor.

1000

KPMG’nin büyük bankaların risk yönetişimi değerlendirmesi, kurumun risk yönetimi komitesinin karşı karşıya kaldığı riskleri analiz ediyor.

Küresel finansal krizden bu yana, Finansal İstikrar Kurulu sermaye, likidite, mali kaldıraç ile iyileştirme ve çözüm koşullarının ölçümlenmesine odaklanıyor. Bununla birlikte, politikalar büyük finansal stabilite hedefine ulaşılması için yeterli değil. İyi kaliteli very ve yüksek kaliteli çalışanlar da güçlü bir karar mekanizması için gerekli. 

Politika yapıcılar, yönetim kurulu ve üst yönetimin yeni gereklilikleri hayata geçirebilmesi için gereken uygun ortama sahip olmalarının önemine odaklanmış durumda. 2015 yılı sonunda, KPMG’nin şirket ortakları, dünyanın sistematik olarak en önemli bankalarıyla risk yönetişimi değerlendirmesi yaptı ve gerekli gördükleri bankaların yöneticileri ile risk yönetimi fonksiyonunun ve Yönetim Kurulu Risk Komitelerinin risk yönetişiminin güçlendirilmesi sürecinde kaydettikleri gelişmeleri belirledi. “Risk Yönetişimi: Sistematik olarak en güçlü bankaların karşılaştırmalı analizi” yayınımızda, bu bankaların özellikle kalite, sürekli bilgi akışı, stres testlerinin otomasyonu ve risk iştahlarının belirli bir seviyede tutulması ve iş birimi bazında karar mekanizmaları konularında karşı karşıya kaldıkları zorluklarla ilgili görüşlerine yer alıyor.

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın